Schůze 2.11.2015 EVVO +VV

logo-cernobile

 Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce: Dramatická sekce / „Červená Karkulka“

Datum schůzky:  2. 11. 2015

Místo konání: MŠ „Kvítek“ Písečná Chomutov

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Petráková Marie, Strnadová Lucie, Eberhardtová Monika, Fryčová Veronika, Velčovská Hana, Karásková Denisa, Tomková Jana, Kocková Kamila, Novotná Michaela, Veselá Jiřina, Fedorová Lenka

Omluvena: Halířová Andrea

Program schůzky sekce:

 

 1. Prezentace
 2. Seznámení s charakteristikou a obsahem dramatické výchovy (pro nové členky)
 3. Využití smyslů při práci s příběhem – prožitkové učení
 4. Důležitost motivace a vztahu učitelky k dětem
 5. Divadlo v mateřské škole, hrajeme divadlo dětem
 6. Možnosti využití nabízených her, prolínání všech oblastí
 7. Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe

 

Dramatická sekce ukládá:

 

 1. Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
 2. Zpracovat nabízený materiál a poslat členkám sekce (Lenčéšová, Žižková)
 3. Připravit si materiály k dalšímu tématu „Budulínek“ (všechny členky)
 4. Účast na seminářích dramatické výchovy – Kdybych dostal nápad, bylo by mně líp…“ (Mgr. Hana Švejdová) – Lenčéšová Eva, Žižková Romana
 5. Předat nové zkušenosti a nápady na realizaci ze semináře Mgr. Hany Švejdové při dalším setkání členkám sekce

 

Termín příští sekce: 25. 1. 2016

Téma sekce: „Budulínek“

 

  Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková