Schůze 24.9.2013 EVVO

 

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

 

EVVO

Název sekce……………………………………………………………………………….

 

Datum schůzky: 24.9.2013

Místo konání: MŠ ŠAFAŘÍKOVA CHOMUTOV-SOUČÁST MŠ PALACKÉHO

Od – do: 14,00-15,30

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

 

Přítomny: viz prezenční listina

 

Program schůzky sekcí:

1.zahájení sekce

2.uvítání v Mateřské škole Radost

3 PREZENTACE VÝROBKŮ-seznámení s tématickým celkem,jeho cíli,očekávanými   výstupy,aktivitami,návazností,možnostmi,dalšího  využití v dalších oblastech RVP

4.výroba z odpad.materiálu-BERUŠKY

Střihání papíru na menší celky,lepení,dotváření detailů

5.využití finálního výrobku(berušek)-diskuze:nápady učitelek-kreativita učitelek

6.shlédnutí fotodokumentace z akce s rodiči Rodinné zápolení

7.prohlídka mateř.školy

 

 

 

Přílohy:1.praktický příklad z praxe učitelky

Viz. praktické příklady „Pěstování rostlin“

              2.fotografie ze sekce

 

 

 

 

 

Zapsala:Jaroslava Aschenbrennerová