Schůze 27.5.2014 EVVO


 

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

 

EVVO – MOST PRO CHOMUTOV

Název sekce……………………………………………………………………………….

 

Datum schůzky: 27.5.2014

Místo konání:OP Fr.Malíka,Most

Od – do: 13.30 – 15.30

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce 

Přítomny: viz prezenční listina

Program schůzky sekce:

 

1.Přivítání – prezentace

2.Úvod do integ. bloku LETEM SVĚTEM

3.Prezentace foto dokumentace na int.tabuli – průřez celým tem.celkem EGYPT

4.Určování všech využitých cílů a výstupů z RVP ze všech 5 oblastí

5.Výstava všech výrobků z odpadového materiálu k tem.celku EGYPT

6.Postupy práce při výrobě předmětů

7.Tematické hry,písně a situační scénky z tem.celku EGYPT

8.Spolupráce s rodiči při realizaci tem.celku včetně sběru odpadového materiálu

9.Předání všech materiálů včetně využitých cílů a výstupů z RVP i foto dokumentace na fleš disk

10.Diskuse

 

Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti

 

Zapsala: Dana Vágnerová Nováková – vedoucí sekce EVVO