Schůze 3.10.2012 EVVO – Nasedáme, pevně se držte!

Zápis ze schůzky environmentální sekce v Chomutově, v MŠ Pohádka, Školní pěšina 5212, ze dne 3.10.2012

 

Program

• zahájení, přivítání členek sekce – Dana Vágnerová Nováková

• prezentace obrazového materiálu z integrovaného bloku Nasedáme, pevně se držte – Eva Schnitterová

• diskuze – využití činností v jednotlivých oblastech – všechny členky

• pracovní činnosti – lepení dopravních prostředků z igelitových sáčků a tašek na okno s využitím vody – všechny členky

• prohlídka MŠ – výrobky z odpadových materiálů v interiérech MŠ

• ujednání příští schůzky sekce EVVO

• závěr, hodnocení schůzky – Dana Vágnerová Nováková

 

Příští schůzka sekce – 20.11.2012 v MŠ Lidická, U Cáchovny, Most