Schůze 30.9.2014 EVVO


Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

 

EVVO – DÍTĚ A SVĚT

Název sekce……………………………………………………………………………….

 

Datum schůzky:  30.9.2014

Místo konání: Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace – součást MŠ 17. listopadu

Od – do: 13.30 – 15.00

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

 

Přítomny: viz prezenční listina

 

Program schůzky sekcí:

 1. zahájení sekce
 2. Přivítání v mateřské škole ÚSMĚV
 3. Prezentace výstupu integrovaného tématického bloku –  Statek-Zoopark Chomutov – Hana Jánská – seznámení s tématickým celkem, jeho cíli, očekávanými výstupy, aktivitami a možnostmi dalšího využití v daných oblastech RVP PV
 4. Diskuse a připomínky tématického celku
 5. Výroba z výřat z odpadového materiálu – různá zvířata – nápady a kreativita pedagogů
 6. Výstava vytvořených zvířat
 7. Fotodokumentace
 8. Prohlídka mateřské školy

 

 

Přílohy:

 1. praktický příklad z praxe učitelky
 2. fotografie ze sekce
 3. prezenční listina

 

 

Zapsala: Mgr. Hana Vitešníková