Schůze 20.9.2016 sekce HV

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

 

Nabídka tvoření a činností s drumbeny pro děti v mš

Název sekce……………………………………………………………………………….

 

Datum schůzky:  20.9.2016

Místo konání:     OP albrechtická 414, Most

Od – do:               13.30 do 14.30 hodin

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: viz prezenční listina

Program schůzky sekcí:      1. Přivítání kolegyň z Chomutova, zapsání do prezenční listiny

 1. Předvedení pomůcek a textů
 2. Praktická činnost – vyzkoušení si všech aktivit
 3. Závěr – předání informací a kontaktu na výrobce drumbenů

Program – nabídka tvoření s drumbeny

Použití drumbenů při pohybových činnostech

 1. Slalom mezi drumbeny

a/ družstva – běh jednotlivců,na konci zahrát dohodnutý rytm. úryvek (st. děti, ml.d. jen oběhnou) při návratu běh nebo opět slalom

b/ po obvodu všichni – proudové cvičení s dalšími cvičebními prvky, rychlost určuje učitelka hrou na drumben, bubínek, dřívka…

c/ drumbeny používejte i na házení míčků dovnitř – rozlišením velikosti drum.(jsou různě široké a vysoké),  vzdálenosti

 

 hra: „Hoď druhému více“ = 2 družstva proti sobě se snaží v určitém čase (dohodnout s dětmi)naházet co nejvíce lehkých balónků do jejich pole. Drumbeny jsou uprostřed jako dělící čára. Balónky jsou ve dvou barvách – pro každé družstvo 1. V časovém limitu děti balónky přehazují do pole soupeře. Míčky mohou vybírat i z drumbenů, aby jich měli co nejméně a vyhrály. Po ukončení času společně spočítáme počet balónků v polích družstev = nejméně = vítěz

 

 • Číselná řada, postřeh, vyhýbání, rychlá reakce, uvědomění si sebe v prostoru

Hry:  Na hastrmana – Hastrmane, tatrmane,dej nám kůži na buben, budeme ti bubnovati,až vylezeš z vody ven!

 

 1. Rytmizace slabik – slov i při logopedických chvilkách

 

 1. Rozeznávání rytmu v písních – 2/4  – pochod, chůze, těžká doba, ¾ – valčík, mazurka – Měla babka, Metla liška,
 • zpočátku jen 1-4 děti a pak zkoušet skupinky – drumbeny s dřívky nebo ozvučnými bloky
 1. Zapamatování si rytmických celků a síly úhozu – karty s kapkami (velké, malé). Velké = úhoz dlaní do středu, malé = úhoz prsty na kraj
 2. Použití drumbenu v pohádce – Hrubín – O Smolíčkovi (veršovaná) – kapky deště,
 3. vhodné v době peklíčka – čertění
 4. Indiánské léto = píseň a rytmické bubnování = stejný úryvek všichni + indiánské tance pro dobrý lov, hodně úrody…se zvuky které vydávají děti
 5. Poskytnutí dětem se SVP – nechat jejich energii „vybít“ do drumbenu = zklidní se
 • Zprvu nejprve velmi silné údery. Je-li to možné, jít se skupinkou „muzikantů“ do jiného prostoru
 • Počítejte i ve třídě s větším hlukem, pokud začnou děti drumbeny využívat, ale postupně si je vybírají k doprovodu samy ke zpěvu.Pokud je nebudete používat Vy, nebudou je používat ani vaše děti.
 1. Drumbeny používejte i jako sedáky do koutků – čtenářský, při výměnách = čekání dětí na jízdu autem s přesýpacími hodinami na dobu změny. Děti samy hlídají čas
 2. Zcela určitě najdete a napadnou vás další varianty, hry a legrácky

 

 • nezapomeňte děti upozornit na opatrnost, hru fair play, pravidla!

 

Zapsala : Miroslava Valková, v.s.hv – dítě a ten druhý