Schůze 21.10.2015 sekce HV

 

 

logo-cernobile

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Datum schůzky: 21. 10. 2015

Místo konání: OP Albrechtická 414, Most

Od – do: 13.30 do 14.30 hodin

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: viz prezenční listina

Program schůzky sekcí: 1. Zápis do prezenční listiny

  1.  Zkoušení a promýšlení hudby a pohybu
  2. Výběr a určení osob a „rolí“
  3. informace od VOP Vydrové – zajištění místa, zajištění a dokoupení materiálu – látky a zajištění ušití, kontakt s dalšími sekcemi
  4. Organizační                
  • Procházení textu příběhu – nácvik a zkoušení hudební a pohybové složky. Šest řemesel  – tkadlena, krejčí – švadlena, švec, truhlář, košíkář, pekař, jsme doplnili o tanečky, říkadla, říkadla s pohybem, variacemi na dětské písně, zpěv spolu s pohybem a doprovodem a/ melodicko- rytmickými nástroji (claves, tamburína, bubínek nebo hrou na tělo ve dvojicích)

          b/  zpěv, tanec, doprovod na varhany nebo klavír

 

  • Přehled: a/ Pletla jsem, pletla jsem – taneček se zpěvem = 8 učitelek předvede, ostatní zpívají za doprovodu klavíru

                b/ píseň změněna na říkadlo s pohybem a doprovodem rytmu bubínku a claves (dřívka), 2-4 osoby      

                            c/ Tanec – polka, dvě dvojice – pohyb, ostatní zpěv s doprovodem klavíru 

                                + k dispozici ještě veselé říkadlo, 1 osoba     

                            d/ píseň + kulisy, 2 osoby

                            e/ píseň + doprovod s předvedením práce, 2- 3 osoby

                            f/ říkadlo – kruhový tanec – hra + hra na tělo, až 8 osob

g/ text závěrečné písně – „Řemesla“

 

 

  • VOP Vydrová nás informovala o průběhu a možnostech připravované akce. Zajistí dokoupení materiálu na oděvy pro účinkující. Společně zajistíme ušití a instalaci některých kulis. Určila termín schůzky vedoucích sekcí. Informuje i ředitelku Bc. M. Kmínkovou o postupné realizaci akce.
  • Propojí všechny sekce, aby došlo k interakci.
  • Schůzka vedoucích sekcí  – 2. 11., ve 13.00 hodin na OP Lidická

                               a/  1. Společná zkouška všech sekcí – programu = 4.11.

  • termín (čas a místo), bude upřesněn. Info e- mailem VOP na všechna OP.

 

Zapsala: Miroslava Valková