Schůze 24.4.14 sekce HV

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce: sekce hudební / Dítě a ten druhý

 

Datum schůzky:  24.4.2014

Místo konání:      OP Albrechtická 414

Od – do:                13.30 – 15.00 hodin

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

  

Přítomny: viz prezenční listina

Program schůzky sekcí:

 

 1. Přivítání a podpis prezenční listiny
 2. Návrhy na zpracovávání tématu: …“Nejsem na světě sám“…                                        

–          Návrhy stěžejních podtémat

 1. Malé občerstvení
 2. Informace o aktivitách, seminářích, zajímavých akcích, literatura, výstavy, projekty, nabídky spolupráce a podobně
 3. Host – manažer projektu – VOP Monika Vydrová Krovová – společná diskuse o směřování témat, upřesnění vize k dalšímu tvoření a využití materiálů, hledisko koordinace sekcí

 

 • Po společném přivítání jsme se seznámily s programem naší schůzky.

Upřesnily jsme si i hlavní téma navržené na schůzce vedoucích sekcí v Chomutově – „Nejsem sám na světě“.

Vyvstaly otázky, jak zpracovat a shromažďovat materiál. Zda jen pro „svoji“ hudební oblast nebo zahrnout i další (Vv, Tv, dramatická, enviro…).

 • Do diskuze se zapojila i VOP Vydrová a vyposlechla si naše návrhy a pohledy. Poté spíše doporučila a dala ke zvážení opačný postup – zvolení podtémat.

Tato podtémata bychom nabídly dalším sekcím k vyjádření a výběru.

Po určení jediného podtématu jej pak mohou členky všech sekcí zpracovávat.

 • Návrhy podtémat:
 1. 1.     Můj kamarád- zvíře“
 2. Jsem stejný a přesto jiný“ ( handicapy, národnost, řeč, odlišnosti)
 3. „Moje rodina – užší (rodiče, sourozenci)

širší ( babička, děda i pra.., bratranci, sestřenice)

 1. „Nebezpečí; čeho se mám bát? Kdo mi pomůže?“ (strach, obava, pomoc záchranáři…)
 2. „Já a kamarádi“ (umím se rozdělit, pozitivní vztahy – prosociální vnímání, city a kladné postoje a vlastnosti)
 • Dále proběhly informace o absolvování nebo očekávání akcí. 

–         Seminář p. Svobody – šikana a práce s problémovými rodiči

nepatří přímo do „naší sekce,“ ale erudovanost,praxe, způsob vedení semináře a aktuální téma, to je důvod absolvování

Dominika Valešková – Zhudebněné pohádky

 od Františka Hrubína – seminář velice hezký (k dispozici i notový zápis)

 – doporučujeme i  ostatním

–         Festival Mateřinka v Chomutově

–         (účast dětí  OP Kmocha)

Každoroční akce s možností návštěvy ( období 2 dnů)

–         p.Hurdová – Písně a hrátky se zvířátky

–         tento seminář vede dlouholetá lektorka

–         absolvuje jej členka sekce  z OP Kříže

Nabídku na akcí  čerpáme z KONTAKTU – PC Most.

 • zadaný úkol:

–          předat navržená podtémata ostatním sekcím

–          informovat vedoucí sekcí – případně dohodnout společné setkání

–          stanovit termíny ke zpracování materiálů

–          zajistí: Valková Mirka a VOP Vydrová Krovová

–          pro DVPP  návrh – rozpracovat jedno téma jako  ucelený projekt

 

Zapsala: Miroslava Valková