Schůze 26.11.2013 sekce HV

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

 

 

Název sekce……………hudební……………………………………………………………….

 

Datum schůzky:  26.11..2013

Místo konání: OP Albrechtická 414, Most

Od – do: 14.00 do 15.30 hodin

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

 

Přítomny: viz prezenční listina

 

Program schůzky sekcí:

 

 1. 1.      Přivítání v novém objektu školky (přestěhování)
 2. 2.      Možnost prohlídky prostor
 3. 3.      Informacemi ze schůzky vedoucích sekcí ze dne  25.11.2013 – termíny setkání, témata ke zpracování – dlouhodobější projekt, kooperace sekcí, nabídky na akce konané MŠ v Chomutově

–         Informace  od paní Machovcové                          

 1. 4.      Nabídka materiálů – literárních, výtvarných, pracovních, hudebních k tématu „Čert, Mikuláš“ a dotek vánoc
 2. 5.      Vlastní zpívání, novinky a předávání zkušeností
 3. 6.      Seznámení s novou členkou, vedoucí Hv sekce,  Sandrou Demeovou, z Chomutova.
 4. 7.      Pozvání na akce v Chomutově, ukázka „deníku třídy“ – Deník světlušky Evičky – zapojení rodičů do života školky, zápisy rodičů, co dělali a kde byli společně jako rodina o víkendu, svátcích a podobně.
 5. 8.      Na závěr organizační – dohoda o termínu a tématu další schůzky: zajistí vedoucí sekce hv – Mirka Valková

 

 

 

 

Zapsala: Miroslava Valková

 

 

 

 

Mikuláš, ztratil plášť – adventní zvyky

Nabízené činnosti je nutné napasovat na konkrétní ŠVP, KOV, ..jedná se pouze o nápady k tvořivému využití a metodickému zpracování.

 

Pohybové aktivity

Děti si protahují jednotlivé svalové

oblasti

 • Cvičení motivované čerty
 • viz. (příloha Rozpustilí čerti)

Smyslové hry Děti vnímají a rozlišují pomocí smyslů

– čich

 • Vůně jehličí, jablíček,pomerančů

Hudebně pohybové a taneční aktivity

Děti koordinují lokomoci, snaží se sladit pohyb s hudbou a zpěvem

Tanec – mazurka, hudebně pohybová hra

Pohybové, smyslové a tvořivé činnosti

Děti se snaží o koordinaci ruky a oka, procvičují jemnou motoriku

Lepení – čertů v řetěz

Jazykové a smyslové činnosti

Děti objevují a sluchově rozlišují

počet slabik. Hry se slovy, hry na tělo

Jazykové činnosti a rozhovory

Děti posuzují své chování i chování druhého, vyjadřují myšlenky v souvětích

Adventní zvyky – proč chodí Čert a Mikuláš

Řečové aktivity, rozhovor, dialog

Děti vyjadřují samostatně myšlenku, pocity a přání

Jaké máme zkušenosti s Mikulášem a čerty

Logické hry Děti hledají podstatné a společné

znaky a rozdíly

Třídění Paměťové a prožitkové hry a činnosti

Děti si uvědomují příjemné a nepříjemné citové prožitky,upevňují si citové vztahy k rodině i okolí

Když k nám přijde Mikuláš, co se u nás děje

Hudební dramatické hry a činnosti . Děti se seznamují s tradicemi

a zvyky, pozorně naslouchají

Říkanky, básně, písně o čertech andělu a Mikuláši. Tvořivé a hudební

Činnosti.  Děti spolupracují s ostatními, děti se snaží o správnou intonaci

Přivítání Mikuláše – píseň: Přišel k nám Čert s Mikulášem

Pohádky, vyprávění, literární aktivity

Děti se snaží o soustředěný poslech, sledují mluvené slovo

Zvířátka o Vánocích

Kognitivní činnosti . Děti se seznamují s tradicemi rozmanitého světa

Naše tradice Vánoc, Vánoce v jiných zemích

Jazykové a tvořivé činnosti

Podporujeme starostlivý přístup a postoj dětí k živé přírodě. Pomoc zvířátkům a ptákům

v zimě – krmítko v MŠ.

Výtvarné činnosti Děti si zdokonalují výtvarné

Dovednosti.  Malba, kresba – téma: Mikuláš, Anděl, Čert

Tvořivé činnosti s keramickou hlínou

Děti se seznamují s netradičním materiálem – keramická hlína

Vánoční keramická dílna pro rodiče a děti, společný výrobek s rodiči v mateřské

Škole.

Spontánní hry na někoho – Děti se učí jiným sociálním rolím Hry v herních koutcích dle

volby dětí

 

Anotace:

 

 

 

 

MĚSÍC DLOUHÉ NOCI

Mikuláš ztratil plášť

Motivační text Začíná zima a v prosinci slavíme svátky, kdy se narodil Ježíšek.

Než nám nadělí pod stromeček dárky, začíná slavnostní období,

kterému říkáme Advent. Na návštěvu přijde čertík Barborka

(maňásek) ten nám každý den připraví ve školce nějakou

čertovinu a děti ji musí najít, poznat, napravit, něco vyrobit,

zahrát, zazpívat, aby mohly uskutečnit další činnost. Každý den

jim Barborka připraví také malé překvapení pro radost. Pak přijde

Mikuláš s andělem a ti si neposedného čertíka odvedou ze školky

a dětem zde nechají Mikulášskou nadílku. Děti pak připraví

společně s rodiči pro Mikuláše dárek, který si odnesou domů.

Pomůcky Maňásek čerta, výtvarné a pracovní pomůcky, obrazový materiál,

pomůcky pro pohybové aktivity, ovoce, předměty související

s Vánocemi, přírodní materiál(pedagogický zásobník).

Konkrétní náměty Písně „Vánoce přicházejí“, „Přišel k nám čert s Mikulášem“,

„Písnička pro čerta“, „Mikuláši, Mikuláši“, PH „Čerti buší na vrata“

Papírový čert s pohyblivýma očima. Anděl na obláčku – malba.

Čertíkův pytel na dobroty – keramická hlína. Příprava krmítka

pro ptáky na zahradě MŠ. Tanec – „Byla jedna Káča“ – mazurka.

Zásobník Knížka – Čert Barborka (A. Pejsertová, V. Švejdová)

Knížka – Hrátky strýčka Jedličky

Zpěvníky – Zpívejme si, zpívejme, (J. Horáčková), Těšíme se na

Vánoce, Malým zpěváčkům, pedagogický zásobník

Hudební žerty s Mikulášem a čerty

 

 

Další nápady:

Přišel se k nám podívat anděl. Snědl Mikulášovi všechen perník, co si přichystal pro děti. Má teď těžké bříško a nejde mu to lítat. Pozdravil nás speciálním peříčkovým pozdravem-bílé peříčko pohladí každé dítko po tváři.

Hodí se log prevence – proc. dech.proudu vzduchu

 

Ukáže jim, jaké je to krásné létat-pohoupe je na bílém obláčku-

(…dvě učitelky pohoupou dítě na bílém prostěradle. )

 

Zkouší létat na trampolíně za bílím peříčkem-

(učitelka drží na proutku přivázané peříčko a děti se za ním snaží dostočit (dolétnout).

 

Závody v létání, nebo se to dá také nazvat, že učíme malé andílky létat-děti mají na šňůrce andílka a snaží se ho co nejrychleji namotat na hůlku-viz foto-který anděl dolétne nejvýše první, vyhrává, ale vyhrají všichni, kdo vyletí do výšin.

 

Malování anděla na černý, šedý,..papír bílou barvou.

 

Děláme anděly do sněhu. ( pobyt venku, pozorujeme hvězdy – co mají andělé na čele)

 

Napravíme andělskou chybu a zkusíme perníčky upéct-tvary-Mikuláš, čert, anděl-pak je i zdobíme. (Modelování).

 

Čertík nás naučí čertovské lotroviny, seznámí nás s nebezpečím ohně. Každé dítko si může vyzkoušet teplo svíčky. (motivace k prevenci požáru – jak se zachováme..integrovaný systém)

 

Zahrajeme si na čertovskou honičku-dítka mají za kaťaty zastrčený ocásek a jeden hráč, nebo hráči navzájem si trhají ocásky.

Židličkovaná-přejmenovaná na žhavé čertovské křeslo-při písničce od P. Nováka Budliky, Budliky, my jsme čerti z pekla….

Na žhavé čertovské křeslo – jak jsem udělal něco špatného – andělské křeslo – náprava ,,hříchů“

 

Ukázka z pohádky S čerty nejsou žerty-jak to v pekle vypadá-naleznete ve videoukázkách.

 

 

Vyrobíme si čerta-několika způsoby

 

Trénujeme básničky pro Mikuláše.

Vyrobíme si botu na mňamky….Zkoušíme si masky čerta, anděla, Mikuláše,…

 

Různé materiály – ať si děti vytvoří nebe a peklo.

 

 

Čertík-Hráli karty čerti v pekle, ten co prohrál, funěl vztekle. Celý týden musí za to, rozhazovat lidem zlato. Jen ze svého měšce, tohle snáší těžce.

Výroba zlaťáků, rozvoj MP

My se čerta nebojíme-Hudry, hudry, dupy, dupy, čert k nám vlezl do chalupy. Hudry, hudry, už tu je, už na okna bubnuje! Dlouhý ocas, krátké uši, tedy čerte, to ti sluší! Celý černý, samý chlup, metlou dělá šupy, šup.

HČ – silně a slabě, vysoko a nízko, bubnujeme na vše ( druhy materiálu, zvuk a rytmus), možno hrát jako PH na ovečky a vlka

 

 Básničky:

Na každé z hvězd bydlí skřítek,
co dbá, aby svítila.
Když Tě po tmě svírá smutek,
pohádky Ti posílá.

 

Před naší, za naší

chodí dnes Mikuláši,

ne všem je teď do skoku

– čerta mají po boku,

ten se šklebí, blekotá,

utíká hned měkota,

co svědomí černé měl,

aby ho čert nenašel,

ale ten, kdo hodný je,

Mikuláš ho obdaruje.

Popřát bych si dovolil,

aby tě čert nehonil,

nadílka tvá velká byla,

na duši tě pohladila.

 

Věříme, že jsi dobrý brach,
z čerta nemusíš mít strach…
Přejeme bohatou nadílku
od klubka veselých andílků.

 

 

Zdalipak jsi hodný byl,
celý rok jsi nezlobil?
Kniha hříchů řekne dnes,
s kým budeme mít tu čest.

Mikuláš má velký ranec,
nejdřív ale s čertem tanec
– zpytuj své hříšné svědomí,
v pekle se všechno doví…
Slib, že hodný budeš už,
Mikuláš je moudrý muž,
ještě jednu šanci ti dá,
nadílka je jenom tvá.

 

Mikulášek zvoní, cinká,
nakukuje do okýnka,
nakukuje sem a tam,
možná přijde zítra k nám.

Za ním letí andělíček,
od nebíčka nese klíček,
A ty čerte rohatý,
zůstaň radši za vraty.

 

Jirko, co tu dělá čert?
Že tys zlobil? To je snad žert.
Víš, cos loni sliboval?
Že už budeš hodný dál.
Tak jo, dostaneš ještě jednu šanci,
naposled, pak odnese tě čert v ranci.

 

Řetězy řinčí čím dál blíž,
ZLOBIL JSEM, ty dobře víš,
čertů hlasité blekotání
upřímný strach ti nahání…
Přeju ti, aby čert hodný byl
a pro jednou ti vše odpustil,
ale odteď už musíš jen hodný být,
jinak čert tě zas přijde navštívit.

 

Mikuláš je za dveřmi,
na co čekáš – otevři.
Je to dobrák od kosti,
nese ti samé sladkosti.
Však na čerta pozor dej,
je to chlupáč velmi zlej.
Ale pokud jsi byl hodný,
i čert k tobě bude rovný,
pro tentokrát tě nechá být,
s anděli se veselit.

Městem chodí Mikuláš,
ale ty strach z čerta máš.
Vidíš, kdybys hodný byl,
pod stolem by ses nechoulil,
radoval by ses s anděli,
čertů byste se nenaděli.
Budeš už poslouchat
a nebudeš zlobit?
Slib nám to, Honzíku,
a čerti nemusí chodit.
Mikuláš má pro tebe nadílku,
tak řekni mu to, ty náš andílku.