Schůze 3.6.2014 sekce HV

logo-cernobile

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Název sekce:  Hudební  (Cesta kolem světa)

Datum schůzky:  3.6.2014

Místo konání: MŠ Palackého 4057 Chomutov 43001

Od – do:13:30-15:00

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

Přítomny:

 

Program schůzky sekce:

1.      Zahájení

2.      Ukázka nabízených činností se zapojením p.učitelek

3.      Závěrečné hodnocení

 

Cíl: Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur.

Kov: Ovládání dechového svalstva,sladit pohyb se zpěvem.Učení sezpaměti krátkých textů. Vnímat,že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení. Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, i když je každý jiný(jinak vypadá, jinak se chová). Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní pohybové dovednosti. Mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemí.

1.      Představení sebe a paní učitelek. Seznámení s tématem Cesta kolem světa.

2.      Seznámení s písní Pirátská a piráty, se kterými poplujeme kolem světa. Zakotvení v Anglii píseň Twinkle,twinkle little star ,mluvení anglicky. Pozorování významných památek v Anglii.Odplutí s písní Pirátská a zakotvení v Americe. Pozorování dalekohledem z papíru ,co v americe najdeme. Hra na kovboje a indiány(indiánská řeč, píseň: Kovbojská-nápodoba koně do rytmu písně pohybem a zvukem kopyt,využití šátku -osedlání koně…píseň A let a go go-hra na indiánské bubny-vymýšlení různých rytmů a indiánského tance. Odplutí z Ameriky a zakotvení v Japonsku(kultura tradice) píseň O kina taico-rytmizace písně na typické japonské nástroje a tanec gejš.Odplutí z Japonska a zakotvení v Izraeli(tradice a kultura) píseň Tumba tumba-zpěv kánon. Odplutí z Izraele a zakotvení v Egyptě na Nilu-hra na tamburíny ,využití šátků při orientálních tancích. Doplutí zpět do České republiky.Šťastný návrat do rodné země. Poslech české hymny a zpěv písně Ty dřeváčky. Při plavbě kolem světa využití šátku jako pomůcky(ovázání jako pirát,gejša,arab,tanečnice břišních tanců,indián, kovboj)

3.      Rozhovor o činnostech,co se líbilo,co bych tam ještě mohla přidat,další nápady k tématu.Rozloučení.

 

Zapsala:Demeová Sandra