Schůze 9.10.2012 sekce HV – A zase ta veverka

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

 

Sekce Hv, téma Podzim – …a zase ta veverka…

Název sekce……………………………………………………………………………….

 

Datum schůzky:  9.10.2012

Místo konání: OP Pujmanové 2535,Most

Od – do: 13.30 – 15.00 hodin

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

 

Přítomny: viz prezenční listina

 

Program schůzky sekcí:

 

  1. Přivítání, prezentace
  2. Informace o seminářích, akcích, literatuře podporující pedagogickou práci
  3. Nabídka a prezentace materiálů, nápadů, činností na předem zadané téma: PODZIM
  4. Vyzkoušení si nové písničky „VEVERKY“
  5. Organizační

 

V úvodu jsem všechny přítomné pozdravila a poděkovala Stáně Juřinové a potažmo i její VOP Olze Malcové, za pohoštění a poskytnutí prostor své školky.

Všechny se zapsaly do prezenční listiny

Předala jsem také pozdrav od manažera projektu- VOP Krovové Vydrové

 

Info o nadcházejícím DVPP- Kornout, některé kolegyně jej budou absolvovat nyní, od 10.10.2012. Na dalších akcích nikdo nebyl. Rozhovořily jsme se na téma plánování, zápisy do třídní knihy, jak uchopit KOV-y, ale vše je ještě nutné zpřesnit dle jednotlivých ŠVP na OP.

 

 

Stáňa nás provedla prostorami školky. Některé z nás zjistily, že mají třídy a herny menší, zato však disponují stálými „lehárnami“ a „tělocvičnou“.

Zaujala nás podzimní výzdoba na chodbách – listoví ježci, housenky, obrázky z „krepových šípků“. Vše jsme si i vyfotily. Poté jsme se vrátily na původní místo a Stáňa nás opět překvapila. Připravila si pro nás příklad dobré praxe: písničku s názvem VEVERKY. Každá dostala kopii. Společně jsme zpívaly a sledovaly doprovodný materiál ke všem oblastem.

 

Všechny jsme také nabídly své „pedagogické věno“ – materiály k tématu. Na základě písniček, jsme doporučovaly básničky, hry, výtvarné činnosti – práce s různým materiálem – dle zkušeností a nápadů každé z nás.

Vyměňovaly jsme si poznatky i rizika, na která jsme při tvoření, s dětmi různého věku, narazily.

 

 

Na závěr nás k „sobě pozvala Jana Vávrová z OP Malíka. Návrh termínu setkání padl na listopad. Téma bude: PR8CE S P9SNI4KOU“ a akce pro rodiče – besídky, dílničky, vystoupení… jak na to, návrhy

– datum schůzky upřesníme e mailem.

 

 

Zapsala: Valková Miroslava, (VS- Hv)