Kontakty sekcí

1. sekce /TV/ Dítě a jeho tělo

vedoucí sekce:

Jana Bláhová, mail: janab706@seznam.cz

zástupce pro CV:

Lenka Voborníková, mail: vobornici@volny.cz

 

2. sekce /dramatika/ Dítě a jeho psychika

vedoucí sekce:

Eva Lenčéšová, mail: lencesova.eva@seznam.cz

Romana Žižková, mail: romana.zizkova@seznam.cz

zástupce pro MO:

Jaroslava Petráková , mail: petrakova.jaroslava@seznam.cz

 

3.sekce /HV/ Dítě a ten druhý

vedoucí sekce:

Miroslava Valková, mail: mirka1512@centrum.cz

zástupce pro CV:

Pavlína Jasinská, mail: jasenskapavlina@seznam.cz

 

4. sekce /VV/ Dítě a společnost

vedoucí sekce:

Irena Zetková, mail: irena.zetkova@seznam.cz

zástupce pro MO:

Alena Motlíková, mail: motlikovaalena@seznam.cz

 

5. sekce /EVVO/ Dítě a jeho svět

vedoucí sekce:

Dana Vágnerová Nováková, mail: da.vag.nov@seznam.cz

zástupce pro CV:

Eva Schnitterová, mail: eva.schnitterova@gmail.com