Nabídka vzdělávání

CZ 1.07/1.3.07/04.0005 

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ

Nabídka vzdělávání pro rok 2016

MSMT-14068/2013-201-292

 

1) Kontakt s přírodou Krušných hor učitelek MŠ v teorii a praxi

Seminář s osvědčením

Za poznáním od dřeva k hračce

Hodinová dotace :   10 vyučovacích hodin .

Jedná se o teorii výklad  spojený s praktickými ukázkami.  ( Propojení teorie s praxí ).

Dvoudenní seminář:

1.den teorie s praktickou dílnou       4h 10 min.

Nová Ves v Horách

odjezd v pátek 8.4.2016 v 12.00 hod z Mostu, Majakovského 2093 (NorthCom s.r.o.)

12.30 – 18.00 seminář s přestávkou

2.den sobota 9.4.2016 terénní výuka s workshopem  5h 35 min.

Terén – Nová Ves v Horách.

8.00 – 14.00 stezka Nová ves v Horách, 14.30 odjezd do Mostu

 

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

maximálně  20, minimálně 15 účastníků

CS – pedagogové MŠ, učitelky MŠ .

 

Plánové místo konání:

Stezka – Nová Ves v Horách.

Jedna lekce je určena pro 20 učitelek MŠ.

 

Cena dvoudenního kurzu na osobu:  1.500,- Kč

Cena zahrnuje akreditovaný seminář, metodický materiál, dopravu z Mostu a zpět, ubytování bez stravy. Stravování možné v místě pobytu.

Každý účastník obdrží akreditované osvědčení o účasti, kurz se považuje za splněný, pokud účastník absolvuje teorii i praxi.

 

Přihlášky posílejte na tums@northcom.cz

Změna termínu možná.

MSMT-14068/2013-201-292

 

2) Využití odpadového materiálu při tvořivé práci dětí, projekt EVVO

Seminář o svědčením

Výroba hraček z odpadového materiálu v kombinaci s přírodním materiálem.

Hodinová dotace :   8 vyučovacích hodin

Dvoudenní tvořivá dílna – výklad s praktickými ukázkami, vlastní tvoření projektů s tématikou EVVO

1.den – pátek  12.2.2016    teorie s praktickou dílnou       4h s přestávkou

Místo konání: NorthCom s.r.o., Majakovského 2093, Most

Začátek 15.00 hod, ukončení 19.00 hod

 

2.den sobota 13.2.2016  teorie s praktickou dílnou   4h s přestávkou

Místo konání: NorthCom s.r.o., Majakovského 2093, Most

Začátek  9.00 hod, ukončení 13.00 hod

 

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

maximálně  15, minimálně 10 účastníků

CS – pedagogové MŠ, učitelky MŠ .

 

Plánové místo konání:

Jedna lekce je určena pro 15 učitelek MŠ.

 

Cena dvoudenního kurzu na osobu:  850,- Kč

Cena zahrnuje akreditovaný seminář, metodický materiál, materiál pro tvoření

Každý účastník obdrží akreditované osvědčení o účasti, kurz se považuje za splněný, pokud účastník absolvuje teorii i praxi.

 

Přihlášky posílejte na tums@northcom.cz

Změna termínu možná

3) Seminář tvořivé dramatiky

Hrajeme si na řemesla

Hodinová dotace :   8 vyučovacích hodin s přestávkou na oběd

Tvořivá dílna – výklad s praktickými ukázkami, vlastní tvoření projektů

Sobota 8.10.2016

Místo konání: Most, tělocvična (bude blíže určeno)

Začátek 9.00 hod, ukončení 17.30 hod

 

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

maximálně  15, minimálně 10 účastníků

CS – pedagogové MŠ, učitelky MŠ .

 

Cena  kurzu na osobu:  850,- Kč

Cena zahrnuje  seminář, metodický materiál

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti, kurz se považuje za splněný, pokud účastník absolvuje teorii i praxi.

 

Přihlášky posílejte na tums@northcom.cz

Změna termínu možná