Cíl projektu

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol
CZ 1.07/1.3.07/04.0005

 

Hlavním cílem projektu Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol“ je zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky DV pro učitelky MŠ v Ústeckém kraji.

 

Důraz je kladen na postupy a možnosti pedagogického projektování jako součást ŠVP – ukázat cesty jak tvořivě prolínat všechny oblasti vzdělávání RVP PV s využitím příkladů dobré praxe.

 

Cíle projektu:

  • Rozšířit nabídku DVPP, vytvořením uceleného vzdělávacího bloku, vycházejícího z potřeb učitelek MŠ regionu ÚK, měst Mostu, Litvínova, Chomutova, Jirkova. Formou seminářů a školení, zabývající se environmentální výchovou, ekologickou a školením tvořivé dramatiky.
  • DVPP přispěje ke zvýšení kompetencí učitelek MŠ a zkvalitní VVP v MŠ
  • Výuka k tvořivosti je jedním ze základních pilířů předškolní výchovy, myšlenkou schváleného projektu
  • Tvořivost: Míra tvořivosti není neměnná, dá se rozvíjet, trénovat
  • DVPP podporuje rozvoj tvořivosti učitelek MŠ, jako součást ŠVP MŠ se zaměřením na ekologickou a EVVO, metodiku tvořivé dramatiky, seznámení s možnými způsoby, jak tyto výchovy tvořivě zapracovat do projektového vyučování v MŠ
  • Nadhodnotou celého DVPP je přenos příkladů dobré praxe učitelek MŠ i z německé MŠ, uchování Pedagogického věna