Výstupy projektu

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol
CZ 1.07/1.3.07/04.0005

 

Výstupy projektu:

  • Úspěšné proškolení 100 učitelek MŠ ze 4 měst v koncepčním vzdělávacím cyklu
  • Vytvoření portálu Pedagogické věno
  • Vznik 5 vzdělávacích, koordinačních sekcí v Mostě a Chomutově po ukončení projektu
  • Akreditované 2 semináře
  • Publikace, elektronická TU. MŠ
  • Metodika tvořivé dramatiky – příkladů dobré praxe.