Jiné národy, kultury

 

 

Monika Richterová

Mš Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

 

KŘÍŽEM KRÁŽEM PO SVĚTĚ

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Při zpracování projektu jsem vycházela z nezájmu dětí o další činnosti týkající se zimního období (velmi dlouhá zima) a naopak jsem využila jejich zvídavost, projevující se prohlížením encyklopedií a dětské mapy světa.Projekt je zacílen na poznávání různorodosti a nekonečné pestrosti života na Zemi. Projekt má povzbuzovat chuť dětí poznávat svět, vytvářet jejich povědomí o existenci jiných národů a jejich kultur, vytvářet základy pro práci s informacemi.
DÍLČÍ CÍLE –          rozvoj pohybových dovedností (hrubá i jemná motorika)-          rozvoj řečových schopností, komunikačních dovedností

–          rozvoj smyslového vnímání, paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

–          rozvoj tvořivého myšlení

–          podpora zájmu o učení

–          vytváření základů pro práci s informacemi

–          rozvoj estetického vnímání i projevu

–          vytváření prosociálních postojů (tolerance, respekt)

–          rozvoj kooperativních dovedností

–          vytvářet povědomí o existenci jiných národností a kultur

–          vytvářet povědomí o rozmanitosti světa

DÉLKA REALIZACE 2 týdny
VĚKOVÁ SKUPINA předškolní děti
SPOLUPRÁCE S RODINOU Rodiče v šatně budou mít k dispozici podrobný plán naší cesty. Mohou dětem připravit na jednotlivé dny oblečení, kostýmy, kluzáky na sníh, fotografie, obrázky, suvenýry, knihy a encyklopedie.Na závěr projektu instalujeme v šatně mapu naší cesty s denními záznamy, společnou prostorovou práci „Krajina věčného ledu“, fotoalbum z našeho putování. Na tomto základě mohou děti vyprávět rodičům o našem poznávání světa.
CO BUDEME POTŘEBOVAT Dětskou mapu světa, globus, obrazový materiál z časopisů National Geographic, Koktejl, encyklopedie, výtvarný materiál, odpadový materiál k pracovním činnostem (polystyrenové tácky, tvary, alobal, víčka od PET lahví, papírové krabičky), plastové vajíčko (z čokoládového Kinder vajíčka), korálky, rýže, čaj, exotické ovoce, Orffovy nástroje, barvy na tělo, fotoaparát,

 

 

 

 

DEN 1. EXPEDICE SEVERNÍ PÓL 

 

RANNÍ HRYNa cestu autobusem, na rybáře, desková hra „Medvědi se balí na cestu“, půlené obrázky dopravních prostředků, prohlížení obrázkových knih – dopravní prostředky, zvířata, Dětský atlas světa, kreslení dle vlastní fantazie.
RANNÍ KRUHDěti se seznámily s pranostikou – březnové slunce má krátké ruce, vysvětlili jsme si, co vyjadřuje (děti verbálně popisovaly znaky zimy a začínajícího jara).
RANNÍ CVIČENÍChůze a běh v krátkých zástupech za vedoucími dětmi v rytmu písně „Jede zima jede, jede na saních….“

Zdravotní cvičení: „cvičíme se Sněhurkou“

Pohybová hra: „Na ledové sochy“ – zastavit pohyb na signál

Relaxace: sníh taje – uvolnění celého těla

HLAVNÍ ČINNOSTMaňásková scénka „Odvážíme Sněhurku za Sněhovou královnou do Ledového království.“

(Sněhová královna volá Sněhurku zpět do Ledového království, ale Sněhurka nechce poslechnout, sluníčko začíná hřát a Sněhurce hrozí roztátí….).

Děti mají vyřešit úkol: Jak Sněhurce pomůžeme, co pro ni můžeme udělat? Děti mají navrhnout různá řešení a vybrat jedno z nich. Nakonec je motivuji tím, že ji tam raději odvezeme a při tom poznáme kus světa. Zorientujeme se na mapě světa, vysvětlíme si, co je pevnina, co moře, označíme si Českou republiku a děti dostanou úkol: „Najděte místa na mapě světa, kde je led a sníh“. Dalším úkolem je najít nejkratší cestu do Ledového království. Děti mají vysvětlit, proč se Sněhurkou nemůžeme cestovat na Jižní pól (přes Saharu). Jakými dopravními prostředky můžeme cestovat.

ÚKOL NA DOMA: děti si mají doma s rodiči rozmyslet, co budeme všechno potřebovat na naši expedici.

POBYT VENKUPři procházce procvičujeme odhad vzdáleností – co je dál a co je blíž, přeměřujeme odhad krokováním.
ODPOČINEKPoslech čtené pohádky o Sněhové královně (1. část).
HODNOCENÍ DNE:CO SE DĚTI NAUČILY:

–          pozorovat a pojmenovat znaky končícího a začínajícího ročního období.

–          procvičily si spolupráci při řešení problému

–          učily se respektovat názor druhého

–          seznámily se s mapou světa, procvičily si základní prvky na mapě (pevnina, voda, řeky, moře…..)

–          procvičily si znalost různých dopravních prostředků

 

Podařilo se děti zaujmout a vtáhnout do akce. Domů odcházely natěšené na další den.

Moje dramatické podání jednu holčičku rozplakalo. Představa cesty do Ledového království ji zaskočila, vzlykala: „že ji určitě maminka nepustí na tak dlouhou cestu.“ Příště musím více kontrolovat reakce jednotlivých dětí a přizpůsobit moje podání.

 

 

DEN 2. CESTA NA SEVER 

 

RANNÍ HRYNa cestu vlakem, lodí, stavba letiště, půlené obrázky zvířat, puzzle – auta, příprava mapy světa – kolorování světadílů a oceánů podle atlasu světa, omalovánky zvířat, prohlížení encyklopedií
RANNÍ KRUHHra v kruhu: „Co si s sebou vezmeme na expedici?“ – každé dítě řekne svůj návrh

Děti si zvolí dopravní prostředek, kterým budeme cestovat (viz. ranní cvičení)

JAZYKOLAM: Žili, byli tři Laponci: Jack, Jack Drack, Jack Drack Dróny….

RANNÍ CVIČENÍChůze v zástupu za učitelkou v rytmu písně „Když jsem chodil po světě“, chůze v krátkých zástupech za vedoucími dětmi s nápodobou veslování v rytmu písně „My jsme námořníci“

Zdravotní cvičení: cvičíme jako námořníci na palubě lodi

Pohybová hra: „přes ledové kry“ – chůze napříč kruhem po papírech s cílem vybrat kamaráda

CHVILKA S PÍSNIČKOU: poslechneme si píseň „Grónskou“, pokusíme se doprovodit ji pohyby, hra na nejrychlejšího rybáře – namotávání rybiček na špejli

HLAVNÍ ČINNOSTCESTA NA SEVER (venku, event. uvnitř)

–          kooperace ve skupině

–          tažení kamaráda s batohem na kluzáku po překážkové dráze (do kopce, z kopce, slalomem.

–          podávání batohu z ruky do ruky v řadě

–          přechod přes úzkou lávku, hod koulí na cíl (do kruhu)

POBYT VENKUKlouzání z kopce na kluzáku, chůze do kopce.

Po návratu pracovní list: grafomotorický cvik – klikatá čára (slalom), horní oblouk (hod koulí)

HODNOCENÍ DNE DĚTMI, ZÁZNAM DO MAPY, ÚKOL NA DALŠÍ DEN: Jak to vypadá na Severu, kdo tam žije, zvířata, počasí?

ODPOČINEKPoslech pohádky o Sněhové královně (2. část)
HODNOCENÍCO SE DĚTI NAUČILY:

–          procvičily si pohybové dovednosti při ranním cvičení i hlavní činnosti venku, v zasněženém terénu

–          procvičily si spolupráci ve skupině

–          procvičily si jemnou motoriku při grafomotorickém cviku

–          procvičily si vyjadřovací schopnosti v ranním kruhu a obratnost při vyslovování – jazykolam

V ranním kruhu děti chrlily nápady, co si s sebou vezmeme. Očividně se radily se doma s rodiči, splnily domácí úkol.  Při hlavní činnosti děti spolupracovaly ve skupině.

Děti mají potíže s rozdělováním do skupin, mají tendenci se obklopovat kamarády, a pokud si je vyberou jiné skupiny, vzniká nelibost. Ze sněhu nešly udělat koule, hledali jsme proto zmrazky a házeli jimi (děti si procvičovaly i zásady bezpečného chování). Přechod přes lávku byl náročný, klouzaly se dětem sněhule, řešili jsme to dopomocí kamaráda.

 

 

 

DEN 3. LEDOVÁ KRAJINA 

 

RANNÍ HRYStavba iglú z velkých kostek – hra na eskymáckou rodinu, chytání rybiček, navlékání polystyrenových tvarů na nit – ledové krápníky, prohlížení obrázkových knih a dětského atlasu světa, hledání rozdílů mezi dvěma obrázky (kde udělal malíř 10 chyb?)
RANNÍ KRUHS pomocí obrazového materiálu a knih, které si děti přinesly z domu, jsme si vyprávěli o životě na severu.

Opakování jazykolamu – Žili, byli tři Laponci

RANNÍ CVIČENÍChůze vpřed a vzad v zástupu za vedoucí učitelkou v rytmu písně „Pochod Eskymáků“.

Zdravotní cvičení: cvičíme s tučňáky

Pohybová hra: na tuleně – děti leží na zemi na břiše těsně u sebe v řadě, poslední v řadě válí opatrně sudy přes ležící děti na místo prvního, všechny děti se vystřídají.

CHVILKA S PÍSNIČKOU: zpěv „Grónské písně“

HLAVNÍ ČINNOST: Ledová krajinaSpolečná prostorová stavba s využitím odpadového materiálu.

Děti tvoří ve čtyřech centrech (podklad a pozadí zapouštěním studených barev do vlhkého papíru, iglú lepením z polystyrenových tvarů, zvířata vystřihováním z papíru a kolorováním, Eskymáky vystřihováním z papíru a kolorováním). Na závěr společně instalujeme části do výsledného celku – Ledová krajina

POBYT VENKUStavba ledových domů ze sněhu (kooperace ve skupinách). Pokus s táním sněhu a ledu.

HODNOCENÍ DNE DĚTMI

ODPOČINEKPoslech pohádky o Sněhové královně (3. část), rozhovor na téma dobro, zlo, přátelství, pomoc kamarádovi.
HODNOCENÍCO SE DĚTI NAUČILY:

–          procvičily si pohybové dovednosti při ranním cvičení, venku v zasněženém terénu

–          procvičily si spolupráci ve skupině

–          procvičily si jemnou motoriku při hlavní činnosti v pracovních centrech

–          procvičily si výtvarné vyjadřování barvou

–          procvičily si vyjadřovací schopnosti v ranním kruhu a při rozhovoru o pohádce, obratnost při vyslovování – jazykolam

–          seznámily se s podmínkami a způsobem života, s krajinou, počasím v oblastech, kde je stále zima

–          procvičily si využívání knih, map, časopisů, televizních pořadů k získávání informací

V ranním kruhu děti prezentovaly informace, které se dozvěděly od rodičů, z knih, z televize. Při hlavní činnosti děti spolupracovaly při dokončení společné práce, byly aktivní a projevovaly zájem o činnost.

Vzhledem k vysokému počtu dětí ve třídě jsem musela instalaci částí do výsledného celku usměrňovat, aby nedošlo ke zmatku a chaosu.

 

 

 

 

 

 

DEN 4. MÍŘÍME DO AMERIKY 

 

RANNÍ HRYStavba lodi z kostek a hra na námořníky. Skládání puzzle – zvířata různých kontinentů, počítačový program – atlas světa, modelování severských zvířat, prohlížení encyklopedií.

 

RANNÍ KRUHRozloučení se Sněhurkou, kterou jsme zanechali v krajině věčného sněhu. S pomocí mapy jsme naplánovali další (nejkratší) cestu do Ameriky. Povídali jsme si s pomocí obrazového materiálu o novém kontinentu.

Děti vybraly dopravní prostředek k naší další cestě (viz. ranní cvičení)

RANNÍ CVIČENÍChůze a lehký běh s vyhýbáním ve čtveřicích (děti svým vzájemným postavením napodobují letadlo), procvičení kooperace ve skupině při vzlétání a přistávání.

Zdravotní cvičení.

Pohybová hra – Letadla v mlze (procvičení sluchu)

CHVILKA S PÍSNIČKOU: opakování „Grónské písně“

HLAVNÍ ČINNOSTDěti poslouchaly vyprávění o objevení Ameriky K. Kolumbem. Vyprávěli jsme si, co víme o Indiánech. Děti si vystřihly indiánskou čelenku z papíru, vymyslely si své indiánské jméno a zatancovaly si indiánský tanec s písní Indián.

Pracovní list – procvičení lomené čáry při dokreslení wigwamu podle teček.

 

POBYT VENKUPři procházce v zasněženém terénu jsme procvičovali střídání rychlé a pomalé chůze (indiánské chůze).

HODNOCENÍ DNE DĚTMI, ZÁZNAM DO MAPY, ÚKOL NA DALŠÍ DEN: Jak to vypadá v Americe, kdo tam žije, zvířata, počasí?

ODPOČINEKPoslech cizích pohádek.

 

HODNOCENÍCO SE DĚTI NAUČILY:

–          procvičily si pohybové dovednosti při ranním cvičení, venku v zasněženém terénu

–          procvičily si spolupráci ve skupině při nápodobě letadla

–          procvičily si sluch při pohybové hře

–          procvičily si jemnou motoriku při stříhání nůžkami a při nácviku lomené čáry

–          procvičily si vyjadřovací schopnosti v ranním kruhu

–          získaly nové poznatky o novém kontinentu

–          rozvíjely fantazii při tvorbě čelenky, vymýšlení jména a tanci

Téma dne děti zaujalo a bavilo, podařilo se vytvořit příjemnou atmosféru. Využili jsme kostýmy, které si děti přinesly z domu.

Dětem se příliš nedařilo při vymýšlení indiánských jmen, je to pro ně zřejmě těžký úkol.

 

 

 

 

 

DEN 5. KOVBOJOVÉ, TI SE MAJÍ 

 

RANNÍ HRYHra na indiánskou vesnici – stavba wigwamů z židlí a prostěradel. Vystřihování, skládání a lepení indiánů z časopisu ABC, přiřazování výrazů tváře k jejich grafickým symbolům, indiánské ozdoby – navlékání těstovin na nit. Tvorba totemu z kobercové role a papíru – vystřihování, lepení, barvení.

 

RANNÍ KRUHS pomocí obrazového materiálu a knih, suvenýrů a fotografií z dovolené, které si děti přinesly z domu, jsme si vyprávěli o Americe.

Seznámení s básničkou „Kolik je na světě moří“

Vymýšlení indiánského pozdravu beze slov.

RANNÍ CVIČENÍChůze a běh v rozptylu s vyhýbáním v rytmu písničky, reakce na signál – plnění různých drobných úkolů.

Zdravotní cvičení: cvičíme jako Indiáni

Pohybová hra: indiánská překážková dráha (plazení, překračování, podlézání překážek, slalom)

 

HLAVNÍ ČINNOSTDěti se seznámily s životem kovbojů. V postupných krocích od jednoduchého ke složitějšímu jsme se učili kovbojský tanec jako prostorovou choreografii. Děti se učily rozeznat v hudbě její části (sloka, refrén, mezihra) a propojit je s pohybem.

Hra na kovboje – házení kroužky na cíl.

 

POBYT VENKUHra na stopování zvířat – hledání stop ve sněhu.

Hra ve třídě: Tři indiáni – stupňování přídavných jmen (já jsem velký, já jsem větší, já jsem největší)

HODNOCENÍ DNE DĚTMI, ZÁZNAM DO MAPY, ÚKOL NA DALŠÍ DEN: Jak to vypadá v Africe, kdo tam žije, zvířata, počasí?

ODPOČINEKPoslech cizích pohádek

 

HODNOCENÍCO SE DĚTI NAUČILY:

–          procvičily si pohybové dovednosti při ranním cvičení, pohybové hře, venku v zasněženém terénu

–          procvičily si vyjadřovací schopnosti v ranním kruhu

–          získaly nové poznatky o životě v Americe

–          procvičili si orientaci v prostoru a orientaci v hudbě při taneční choreografii

Kovbojský tanec se dětem líbil, podařilo se nám procvičit si jednodušší verzi, při opakování budeme zvyšovat náročnost.

Pro děti je těžké udržet v choreografii požadovaný prostorový útvar, pro lepší orientaci nalepím na zem značky.

 

 

 

DEN 6. POD AFRICKÝM SLUNCEM 

 

RANNÍ HRYStavba indiánské vesnice, hra na indiány a kovboje, tvorba chrastítek a přesýpátek z různých krabiček, lahviček a luštěnin. Počítačový program – atlas světa, puzzle – děti různých národností, skládání celku z částí – obrázky exotických zvířat z nástěnného kalendáře, kreslení dle vlastní fantazie, omalovánka
RANNÍ KRUHS pomocí obrazového materiálu a knih, suvenýrů a fotografií z dovolené, které si děti přinesly z domu, jsme si vyprávěli o Africe.

Seznámení s básničkou „Velbloud“ – rytmizace

Děti si vybraly dopravní prostředek, kterým budeme cestovat (viz ranní cvičení)

RANNÍ CVIČENÍChůze v krátkých zástupech za vedoucím dítětem s nápodobou veslování v rytmu písničky „My jsme námořníci“

Zdravotní cvičení

Hra: kovbojský tanec – opakování a přidávání náročnějších prvků.

HLAVNÍ ČINNOSTS obrazovým materiálem, mapou světa a suvenýry z dovolených jsme si povídali o Africe. Děti sdělovaly, co se o Africe dozvěděly doma. Děti se seznámily s namibijskou „Písní o dešti“. Využili jsme vytvořená chrastítka a pokusili jsme se doprovodit píseň rytmickými prvky.

Pracovní list: procvičení grafomotoriky – pyramidy, hrby velblouda; doplň chybějící tvar dle logické posloupnosti.

POBYT VENKUProcházka přírodou – zvyšování vytrvalosti při chůzi, poslech různých zvuků

HODNOCENÍ DNE DĚTMI, ZÁZNAM DO MAPY, ÚKOL NA DALŠÍ DEN: Zjistit, proč mají Afričané tmavou kůži a tmavé vlasy.

 

ODPOČINEKDěti poslouchaly cizí pohádky

 

HODNOCENÍCO SE DĚTI NAUČILY:

–          procvičily si pohybové dovednosti při ranním cvičení, pohybové hře, venku

–          procvičily si vyjadřovací schopnosti v ranním kruhu

–          získaly nové poznatky o životě v Africe

–          procvičily si orientaci v prostoru a orientaci v hudbě při taneční choreografii

–          procvičily si rytmizační a pěvecké dovednosti při zpěvu písně s rytmickým doprovodem

Podařilo se nám vytvořit příznivou atmosféru ke zpěvu, děti byly klidné a udržovaly napětí vhodné k prosbě o déšť. Ačkoliv neznaly slova písně, pokoušely se je zvukomalebně napodobovat. Doprovod s chrastítky děti bavil.

Nejtěžší bylo pro děti udržet rytmický doprovod v mezích, aby nepřehlušoval píseň. Příště zařadím ještě píseň, kde by se mohly děti více odvázat.

 

 

 

 

DEN 7. AFRIKA 

 

RANNÍ HRYHra na tanečnice, stavba domu z různých materiálů (kostky, kartony, prostěradla, tyče, roury od koberců…), půlené obrázky – zvířata, skládání celku z částí – obrázky exotických zvířat z nástěnného kalendáře, řazení velbloudů za sebe dle vzoru, puzzle – atlas světa, omalovánka, kresba prstem do písku, tvorba pískových obrázků
RANNÍ KRUHPřivítání zpěvem písně o dešti s rytmizací, prohlížení obrázků, dokumentujících různé zdobení těla a oblečení několika afrických kmenů. Odpovědi na otázku: „Proč mají černoši tmavou kůži?“

říkanka – žirafa

RANNÍ CVIČENÍChůze a běh volně v prostoru s vyhýbáním, nápodoba zvířat, střídání délky kroků,

Zdravotní cvičení

Hra: kovbojský tanec

HLAVNÍ ČINNOSTBody art – slavnostní zdobení obličeje ve dvojicích navzájem, použití barev na tělo. Využití obrazového materiálu a vlastní fantazie. Společná fotografie do alba a tanec kolem ohně v rytmu bubínku.

Krájení a ochutnávka exotického ovoce.

 

POBYT VENKUProcvičení obratnosti při překonávání překážek. Hra na piráty s využitím dřevěné hrací konstrukce s řebříky a skluzavkami.

HODNOCENÍ DNE DĚTMI, ZÁZNAM DO MAPY, ÚKOL NA DALŠÍ DEN: Zjistit informace o Asii a Japonsku, přinést čaj a rýži.

 

ODPOČINEKPoslech cizích pohádek, rozhovor o ději o hlavních hrdinech.

 

HODNOCENÍCO SE DĚTI NAUČILY:

–          procvičily si pohybové dovednosti při ranním cvičení, pohybové hře, venku

–          procvičily si vyjadřovací schopnosti v ranním kruhu

–          získaly další poznatky o životě v Africe

–          procvičily si orientaci v prostoru a orientaci v hudbě při taneční choreografii

–          procvičily si rytmizační a pěvecké dovednosti při zpěvu písně s rytmickým doprovodem

–          procvičily fantazii při zdobení obličeje a spolupráci a ohleduplnost ve dvojicích

–          vyzkoušely si čich a chuť při ochutnávce exotického ovoce

Děti se pustily do zdobení obličeje zcela bez zábran a s nadšením.

Potíže nastaly, když se každý chtěl prohlédnout v zrcadle. Příště zajistit více zrcadel.

 

 

 

 

 

 

 

DEN 8. ASIE A JAPONSKO 

 

RANNÍ HRYStavba opevnění z kostek (Velká čínská zeď), hra na hostinu – prostírání a servírování občerstvení, vystřihování obrázků zvířat, památek, lidí, dopravních prostředků a lepení do společné mapy světa, vysívání – slavnostní prostírání, prohlížení encyklopedií

 

RANNÍ KRUHS pomocí obrazového materiálu a knih, suvenýrů a fotografií z dovolené, které si děti přinesly z domu, jsme si vyprávěli o Asii a Japonsku.

 

Děti si vybraly dopravní prostředek, kterým budeme cestovat (viz ranní cvičení)

RANNÍ CVIČENÍHra na letadla – chůze ve čtveřicích, spolupráce ve skupině při vzlétání, letu a přistávání, hra na cestu vlakem – chůze v krátkých vázaných zástupech v rytmu říkanky, na signál udělají první dva tunel, po projetí ostatních se řadí na konec.

Zdravotní cvičení – jogínský pozdrav slunci

Hra: Improvizace na orientální hudbu – břišní tanec

HLAVNÍ ČINNOSTPokus s čajem – pozorování zabarvování čerstvě zalitých čajů různých druhů, rozvinování čajových lístků, pozorování vykvétání lotosového květu z čajové kuličky.

Činnosti ve skupinách: 1. výtvarný experiment – „Lze kreslit čajem?“ (kresba tenkým štětečkem silně zbarveným čajem, otisk čajových lístků, které se rozloží mezi dva papíry a převálí válečkem), 2. lepení rýžových obrázků, 3. skládání z papíru – origami.

Po vychladnutí  – ochutnávka čaje

Pokus – nabírání vařené rýže hůlkami

POBYT VENKUHry na hřišti – obrana hradu (využití kopce s dřevěným domečkem, děti chrání poklad (přírodniny) před protihráči)

Pokus – do vody jsme vložili kousek bambusu a budeme pozorovat, jak rychle pustí kořeny a jak rychle porostou jeho listy

HODNOCENÍ DNE DĚTMI, ZÁZNAM DO MAPY, ÚKOL NA DALŠÍ DEN: Zjistit informace o Austrálii.

ODPOČINEKČetba cizích pohádek

 

HODNOCENÍCO SE DĚTI NAUČILY:

–          procvičily si pohybové dovednosti při ranním cvičení, pohybové hře, venku

–          procvičily si vyjadřovací schopnosti v ranním kruhu

–          získaly další poznatky o životě v Asii a Japonsku

–          získaly zkušenosti s výtvarnou tvorbou netradičními materiály – čaj a rýže

–          procvičily jemnou motoriku prstů při skládání papíru

–          získaly nové chuťové zkušenosti při ochutnávce různých čajů

Děti zaujal experiment s kresbou čajem a zejména otisky čajových lístků. Byly překvapené, že čaj nebyl oslazený, ale přesto ochutnávaly.

Lepení rýžových zrnek je příliš obtížné, zrnka se lepila na prsty, děti byly netrpělivé.

 

DEN 9. AUSTRÁLIE 

 

RANNÍ HRYProstorová stavba z barevných víček a kostek – „Moje království“, skládanka z geometrických tvarů – dopravní prostředky podle vzoru, skládání celku z částí – obrázky exotických zvířat, navlékání korálků, kreslení, prohlížení encyklopedií.

 

RANNÍ KRUHS pomocí obrazového materiálu a knih, suvenýrů a fotografií z dovolené, které si děti přinesly z domu, jsme si vyprávěli o Austrálii.

 

RANNÍ CVIČENÍChůze v krátkých zástupech za vedoucími dětmi, nápodoba veslování

Zdravotní cvičení

Hra: lodě do přístavu (orientace skupin v prostoru, rychlý návrat na znamení, spolupráce ve skupině – rozdělení rolí)

CHVILKA S PÍSNIČKOU – OPAKOVÁNÍ

HLAVNÍ ČINNOSTPoslech písničky Austrálie – rozhovor o obsahu.

Pokusit se rozpoznat vtip v básničce Klokan, hra na ozvěnu s básničkou – zapamatování si krátkého čtyřverší.

Hra na klokana – skákání sounož v pytli.

Výtvarný úkol: vyjádřit kresbou interakci dvou zvířecích figur: Jak klokaní máma nese malého klokana v kapse.

POBYT VENKUPřekonávání překážek na školním hřišti

HODNOCENÍ DNE DĚTMI, ZÁZNAM DO MAPY. ÚKOL NA POSLEDNÍ DEN: přinést si z domu pohlednice z místa v ČR, kde jsem byl na dovolené, na výletě, kde žije babička s dědou……

ODPOČINEKPoslech cizích pohádek

 

HODNOCENÍCO SE DĚTI NAUČILY:

–          procvičily si pohybové dovednosti při ranním cvičení, pohybové hře, venku

–          procvičily si vyjadřovací schopnosti v ranním kruhu

–          získaly další poznatky o životě v Austrálii

–          řešily výtvarný úkol kresbou pastelkami

–          procvičily si paměť

Dětem se líbila básnička o klokanovi, dobře se bavily i při výtvarném úkolu.

Pro toto téma se nám nepodařilo získat více obrazového materiálu, děti z domu přinesly spíše dětské encyklopedie, v Austrálii nikdo z rodičů nebyl, zaměřili jsme se tedy na obrázky zvířat z encyklopedií.

 

 

 

 

 

 

 

DEN 10. ZPÁTKY DOMA 

 

RANNÍ HRYNa rodinu v domečku, na návštěvy, stavebnice Lego – dopravní prostředky, vystřihování obrázků z časopisů a lepení do mapy, skládání celku z částí – rozstříhané pohlednice, kreslení.

 

RANNÍ KRUHRozhovor – Co se mi nejvíce líbilo na našem cestování.

Opakování básniček podle volby dětí.

RANNÍ CVIČENÍDěti si vyberou dopravní prostředek, kterým se jim nejlépe cestuje.

Zdravotní cvičení

Hra: děti si vyberou hru, kterou jsme hráli na naší cestě.

CHVILKA S PÍSNIČKOU – OPAKOVÁNÍ

HLAVNÍ ČINNOSTRozhovor: „Co se mi líbí doma. S čím bychom se mohli kamarádům ve světě pochlubit?“ Dětská prezentace míst z pohlednic, které si přinesly z domu. Instalace pohlednic na dětskou mapu České republiky.

Letem, světem proletíme Zeměkouli: opakování stěžejních zážitků z jednotlivých kontinentů: např. Grónská píseň, jazykolam, hra na Indiány, kovbojský tanec, namibijská „Píseň o dešti“….

Dotvoření společné mapy a její instalace v šatně. Lepení fotografií do alba – instalace v šatně.

 

POBYT VENKUProcházka po nejvýznamnějších částech obce. Vyprávění o historii obce.

Po návratu ukázka kovbojského tance kamarádům ze sousedního oddělení.

 

ODPOČINEKPoslech národních pohádek. Rozhovor o hlavních hrdinech.

 

HODNOCENÍCO SE DĚTI NAUČILY:

–          procvičily si pohybové dovednosti při ranním cvičení, pohybové hře

–          procvičily si vyjadřovací schopnosti v ranním kruhu

–          zopakovaly si poznatky o životě na Zemi

–          získaly povědomí o významných místech v České Republice, v obci

–          spolupracovaly při dotvoření společné práce – mapy naší cesty a alba fotografií

–          procvičily si paměť

Děti si z domu přinesly spoustu pohlednic a obrázků z míst, kde byly s rodiči na dovolené nebo výletě, kde bydlí prarodiče nebo známí. Jejich vyprávění bylo plné zaujetí.

Protože všechny děti se chtěly dostat ke slovu, zabrala nám tato část více času.

 

 

 

 

 

POUŽITÁ LITERATURA:

 

 

KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-247-1568-1.

 

TOMKOVÁ, Anna. KAŠOVÁ, Jitka. DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Učíme v projektech. Praha: Portál, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.

 

RAAdce předškolního vzdělávání pro celý rok. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2007-2008.

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2004.

 

Rvp.cz [online]. 2004. Metodický portál RVP. Dostupné z www. rvp.cz.