Nasedáme, pevně se držte!

Integrovaný tématický blok – Nasedáme, pevně se držte

Jméno učitelky: Eva Schnitterová

Zaměstnavatel: Mateřská škola Chomutov

Datum zpracování: 9.10.2012

 

Počet dětí: 18-22

Věk dětí: 6 let

Struktura třídy: homogenní

Délka aktivity: 1 měsíc

 

Toto téma bylo naplánované. Využila jsem celý měsíc na jeho rozvinutí, jelikož děti rády pracují s různorodými materiály. Snažila jsem se jich v co nejširším rozsahu a v různých kombinacích využít.

 

Téma týdne: Po silnici

Hra na auta a na semafor

• OM – staré noviny, použité čtvrtky, staré kartony

• postup práce – mačkání novinového papíru (zatočení do tvaru volantu), malování podkladů   v barvách semaforu, stříhání kruhů podle linie

• využití – volanty k „jízdě“ okolo dopravních značek, znalost základních dopravních značek, vystřižené barevné kruhy ke hře na semafor, dramatizace textu, správná výslovnost, prostorová orientace, pojmy nahoře, uprostřed, dole, kruh; počet semaforů v kruhu, barvy, střídání rolí ve hře

Dopravní prostředky

• OM – různé krabice od potravin, plastové lahve, papírové ruličky

• postup práce – sestavování dopravních prostředků dle vlastní fantazie (také spolupráce ve dvojicích)

• využití – jemná motorika, vzájemná domluva, respektování se, ohleduplnost, výstava dopravních prostředků, jejich počet, využití textu Tů, tů tů, auto už je tu

 

Téma týdne: Po kolejích

Plošný vlak

• OM – staré noviny, použitý kancelářský papír

• postup práce – stříhání podle linie (3 velikosti oken, kruhy), rozkládání novin, řazení za sebou – vagóny, rozmísťování oken a kol k vagónům (rozmísťování oken dle pravidla: nezáleží na počtu oken na vagónu, ale musí být vždy stejně veliká)

• využití – činnosti s rozpočítadlem Jede vláček kolejáček, hra na tělo, rytmizace, vzájemná komunikace, početní řada, pojmy kratší, delší, více, méně, stejně; geometrické tvary

Nákladní vlak

• OM – různé papírové krabice, ruličky, plastové vaničky a lahve, staré noviny, šišky z modřínu, borovice, klacíky, písek, voda, víčka, skořápky ořechů, papírové kuličky, suché kaštany

• postup práce – stříhání proužků z novin – sestavování kolejí, stavba vlaku, řazení krabic, plastových lahví a vaniček na papírové ruličky, třídění materiálu do jednotlivých vagónů, plnění plastových lahví vodou

• využití – práce s písní Jede, jede mašinka, pojmenování a začáteční hlásky materiálu, pojmy těžší, lehčí, počet vagónů, jemná motorika, trpělivost, ohleduplnost, spolupráce všech dětí

 

Téma týdne: Po vodě

Stavba parníku

• OM – papírové ruličky, starý novinový papír, provázky, dlouhé, rovné větve, igelitové sáčky a tašky, látka, různé papírové sáčky od potravin

• postup práce – obalování ruliček proužky krepového papíru – dalekohledy, mačkání letáků – ruličky, koule – svázáním vznikne chobotnice, stříhání igelitových tašek, navazování na větve – výroba vlajky, barvení textilu, vázání na větve – výroba vlajky, vycpávání papírových sáčků papírovými koulemi, uvazování – ryby, nafukování igelitových sáčků – vlny, sestavování lodě s využitím polikarpovy stavebnice, židliček, dřevěných laviček, masážních pomůcek

• využití – pro plavbu lodí, samostatnost při stavbě lodi, střídání rolí, chůze po zvýšené ploše, zpěv písní Houpy hou, Mám papírovou čepici, rytmizace, hra na tělo, jemná a hrubá motorika, orientace v prostoru

 

 

Loďky na vodu

• OM – papírové krabice, víčka, plastové kelímky, igelitové sáčky, větvičky, staré noviny, voda

• postup práce – slepování krabiček, vyplnění kelímků papírovými koulemi, zapíchnutí plachetnice z klacíku a igelitového sáčku do kelímku, nalepování plastových víček a kelímků s plachetnicí na krabičky

• využití – jemná motorika, opakování barev, začáteční hlásky dopravních prostředků pohybujících se po vodě, rytmizace slov, dechová cvičení, pokus s loďkami na vodě

 

 

Téma týdne: Ve vzduchu

Raketa

• OM – velké a malé papírové krabice, stříbrné a zlaté vnitřní části sáčků od potravin

• postup práce – polepování krabic stříbrnými a zlatými papíry, sestavování rakety od největší části k nejmenší

• využití – pojmy největší, menší, nejmenší, dole, uprostřed, nahoře; vzájemná pomoc a ohleduplnost, dechová cvičení a pohyb při vyjádření vzletu rakety, předávání energie v kruhu, povědomí o pohybu planet ve vesmíru, využití písně Poletíme do vesmíru

 

Co létá ve vzduchu

• OM – různobarevné igelitové sáčky, voda

• postup práce – vystřihování malých geometrických tvarů z igelitových sáčků, namáčení vystřižených tvarů ve vodě, přitisknutí na sklo, vymáčknutí vody a otření papírovým kapesníčkem, ubrouskem

• využití – geometrické tvary, barvy, jemná motorika, dětská fantazie

Vypracovala: členka sekce EVVO                      Eva Schnitterová

 

Chomutov, říjen 2012