Pěstování rostlin

Praktický příklad z praxe

Jaroslava Aschenbrennerová

zaměstnavatel:MŠ Chomutov

 

Název integrovaného bloku : CO SE DĚJE V TRÁVĚ?

Cíl: Výrobky z odpadových materiálů a jejich manipulací přiblížit dětem živočichy v trávě.

Pěstování rostlin

Jelikož každá třída naší mateřské školy má svůj záhonek, předpěstovaly jsme si sazeničky. K jejich předpěstování jsme si vyrobily netradiční truhlíky a květináče z odpadového materiálu. Použily jsme pet lahve a kelímky, které jsme si vyzdobily použitými ubrousky a zbytky filcu.

 

Děti získaly praktické znalosti o půdě a podmínkách pro život rostlin. Praktickými činnostmi /rychlením semínek, sázením, zaléváním jsme získali sazenice pro pěstování na záhonku/.

 

Sluníčko

Tématem týdne bylo téma co se děje v trávě a protože živočichové potřebují k životu sluníčko, vyrobily jsme si s dětmi také jedno z odpadových materiálů. Potřebovaly jsme nafukovací balónek, použitý telefonní seznam, kousky filce, temperové barvy, lepidlo a plastové víčko na nos. Děti zaujala technika kašírování nafukovacího míčku.

 

                                                                                             Děti velice zaujala technika kašírování nafukovacího míčku.

 

Každý den v týdnu jsme se motivačně zaměřily na určitý druh živočicha, kterého můžeme najít v trávě.

VČELKY

Vyráběly jsme si včelky z použitých obalů od kinder vajíček, malovaly jsme si včelky a použily jako odpadový materiál igelit na křídla.

Využití výrobků v dalších oblastech.

Dítě a svět

Grafomotorika/zdobení včelky fixem/

Jemná motorika/plnění včelky materiálem/

Sluchové hry/vyhledávání stejně znějících dvojic/

Logopedická chvilka/cvičení mluvidel bzučení/

Sladit pohyb s rytmem a hudbou/cvičení s včelkami, rytmizace-využití včelky jako rytmický nástroj./  Dítě a psychika

Správná výslovnost , ovládání tempa řeči,rytmizace, melodizace/nácvik říkadla /

Vyjadřování své představivosti a fantazie v tvořivých činnostech.

Dítě a ten druhý

Spolupráce s ostatními /kooperativní činnost ve dvojicích/-stejně znějící včelky

Dítě a společnost

Spolupodílet se na průběhu dění-společně s rodiči připravit pomůcku ke společné činnosti

Dítě a svět

Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, pozorování ekosystému-louka.                                                            Chránit přírodu a vše živé.

 

PAVOUCI

Protože se děti pavouků štítí, vyrobili jsme si společně pavoučí kamarády

Potřebovali jsme starou ponožku, plastová víčka, starý papír, barevný papír černé barvy.

                                                                                         Využití v dalších oblastech

Dítě a jeho tělo

Zvládat jemnou motoriku/mačkání papíru, střihání, motání vlny na klubko/

Dítě a psychika

Přímé pozorování jevů v okolí dítěte/pozorování pavouka v pavučině/

Dítě a ten druhý

Posilovat prosocionální chování/soutěž mezi dětmi/ tolerance, přizpůsobivost, kooperace,spolupráce s rodičem/

Dítě a společnost

Vytváření mravních hodnot/spravedlnost, smysl pro hru, učit se prohrávat/

Dítě a svět

Praktické využití pomůcky, kterou jsme si společně vyrobili                                                                                                Chránit živé tvory,vztah ke všemu živému

 

 

Šnek

 

Péče o živého tvora

Pozorování, péče o živého tvora, kladný vztah k přírodě a všemu živému

Šnečí závody/vystřižený kruh z tvrdého papíru,pomalovat-grafomotorika/závod ve dvojicích/

 

Housenka

Odpadový materiál/špulky z umělé hmoty různých barev,  rozbité švihadlo

Využití v dalších oblastech

Dítě a jeho tělo

Navlékání/koordinace ruky a oka, rozvoj jemné motoriky/

Opakování počtu a barev

 

Dítě a psychika

Domluvit se s kamarádem, respektovat přání kamaráda, přizpůsobit se

Dítě a ten druhý

Dodržovat pravidla, porozumět přání druhého,

Rozvíjet kooperativní dovednosti v činnosti ve dvojici, spolupracovat s ostatními.

Dítě a společnost

Manipulovat s předměty, provádět jednoduché praktické činnosti

Dítě a svět

Praktické využití odpadového materiálu

 

 

Beruškové pexeso

Skořápky ořechů, barva smíchaná s klovatinou.kelímky

 

Manipulovat s netradičním materiálem, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů, společná práce při vytváření pomůcek.                                                                                                                                                 Využití v dalších oblastech

Dítě a jeho tělo

Správné zacházení s výtvarným materiálem/používat přiměřené množství barvy/

Dítě a psychika

Pochopit a dodržovat pravidla hry/cvičení a rozvoj zrakové paměti,postřehu, vnímání/

 

 

Dítě a ten druhý

Dodržovat předem domluvená pravidla/nepodvádět,učit se prohrávat/

Těšit se ze společného zážitku/hra s kamarádem/

Zorganizovat hru/mít vůdčí roli/

Dítě a společnost

Rozvoj schopnosti podřídit se ostatním, začlenit se do skupiny

Dítě a svět

Uvědomit si, že některé věci můžeme využít pro zábavu .

Nemusí končit v odpadkovém koši

Důležitost třídění odpadu.