Statek – zoopark

Integrovaný tématický blok–  Statek-Zoopark Chomutov

Jméno učitelky: Hana Jánská

Zaměstnavatel: Mateřská škola Chomutov ,příspěv.org.

Počet dětí:10-15

Věk dětí: 4 roky

Struktura třídy :homogenní

Délka aktivity:14 dní

 

Téma  1.týdne: Na statku

Děti navštívily Zoopark Chomutov,kde jsme měli domluvenou návštěvu statku s krmením králíků a prohlídkou .Každý si přinesl mrkvičku a společně jsme ji předali paní ošetřovatelce,která jimi králíčky nakrmila.Děti byly poučeny,že sami nesmí zvířátka krmit ,aby jim neublížily.Výlet byl zaměřený na domácí a hospodářská zvířata.Samozřejmě jsme nezapomněli na oblíbené tuleně,pro které si děti přinesly korunky do sbírky.

 

Po návštěvě Zooparku měli děti možnost postavit si vlastní statek v různých podobách za využití klasického  i pro ně netradičního materiálu.

Materiál: dřevěné kostky,plastové cihličky zvířátka,pet víčka ,seno,klacíky od nanuků,tiskátka,tvrdý karton,pastelky

Postup práce: Děti si v rámci ranních her vybraly z nabídnutého materiálu a společně ve skupinách tvořily dle fantazie a vlastního prožitku.Chlapci přihlíželi,nebo volili spíše klasický a pro ně známý materiál.Holčičky byly odvážnější  a tvořivější.

Využití :Děti si procvičily jemnou motoriku,práci s netradičním materiálem,vyvinuly volní úsilí k dokončení činnosti,spolupracovaly,vzájemně se domlouvaly,procvičily se v matematické gramotnosti-první poslední,tvar,barva…vzájemně se hodnotily a společnými silami se postaraly o úklid pomůcek

Ovečka   1

Materiál :pet víčka,barevný papír,čočka těstoviny,koberec,sedmikrásky,nůžky

Postup práce:nejdříve si děti společně vytřídily bílá víčka,nastříhaly barevné proužky,seznámily se s zeleným kobercem,proběhly se po něm jako po louce,pohladily si ho (vlastnosti-měkký,teplý,zelený)každý si vytvořil vlastní ovečku-seznámení s materiálem(někdo i ochutnal)

Využití:hádanky,jemná motorika,počítání,barva,tvar,pojmenování částí těla,komunikace s kamarádem,spolupráce,sbírání sedmikrásek,koordinované pohyby v přírodním terénu,lisování kytiček,(pokus s vodou a bez vody,uchování v zavřené misce-plíseň),PH,,Na ovečky“-podílet se na organizování hry,rozdělení rolí,poslech pohádky:Jak potkal vlk ovečku

Ovečka  2

Materiál: vatové tampony,karton,seno,korek,přírodní těsto (tang),lepidlo,vykrajovátka,pastelky,nůžky

Postup práce :seznámení s materiálem,samostatná práce,lepení,modelování,stříhání,úklid

Využití :spolupráce,komunikace s kamarádem,vzájemná domluva,fantazie,prostorová orientace,tvary…

Králíček

Materiál :dřevěné vařečky,barva,štětce,pryžová guma,barevný papír,lepidlo,nůžky

Postup práce :nejdříve si děti připravily barvu a štětce a nastříhaly proužky černého papíru,dvě šikovné holčičky nastříhaly ouška,poté si každý nabarvil vařečku a oči ,po zaschnutí dolepily všichni uši,čumáček,fousky

Využití:výroba králíčka byla motivovaná jako velikonoční zápich,tradice zdobení,děti si procvičily stříhání,lepení,natírání netradičního materiálu,samostatná práce,úklid pomůcek ,procvičení jemné motoriky,logo

Kočičky

Děti si zahrály na kocourka Čika a jeho kamaráda.

Materiál:čepičky,klubíčka vlny,karton ,nůžky,křídy

Využití :Děti si formou soutěživé hry procvičily motání,seznámení s vlnou,k čemu se používá,využití smyslů,fandění, soutěživost,vyjádření prožitků,MG-pojmy první, poslední,za…

Pak si vyrobily jednoduchou kočičku z tvrdého kartonu a dotvořily za pomoci křídy.Některé děti raději volily černý papír než karton.

Kvočna  a kuřátka

Materiál:čepičky,skořápky z ořechů,žlutá kinder vajíčka,pěnová vajíčka rozstříhaná

Postup práce:Děti si společně zazpívaly a zahrály na  skořápky písničku ,,Slepičko má,Řeč zvířat,vytleskávání slabik (kvočna,slepice,kuře kohout..)Společně si zahrály hru ,,Na kvočnu a kuřátka“ a ve dvojicích si složily vlastní vajíčko

Využití:rytmizace,pochopení pravidel hry,reakce na hudbu,spolupráce,umět kamaráda poprosit ,požádat o radu,pohybové ztvárnění,seznámení s netradičním materiálem

Téma  2.týdne : Zoopark  -Tulíšek

Děti si společně vymyslely jméno pro tuleně  z našeho zooparku ,na kterého dobrovolně přispěly do tamní kasičky vlastní korunkou.

A)Vypichovaný Tulíšek

Materiál:omalovánka tuleně,barevný papír,špendlíky,tužka,polystrén

Využití-koordinace oko/ruka-zároveň slouží jako oční cvičení,seznámení s novým materiálem,pokus(kouzlo)barevný tuleň,jemná motorika,správný úchop špendlíčku,vyvinout úsilí k dokončení práce jinak se kouzlo nepovede,dokreslení detailů, aby se na nás tulíšek usmál,prozkoumání polystyrénu

Děti byly vždy poučeny o bezpečnost při práci s barevnými špendlíčky!

B)Voda

Materiál:pomůcky:sklo,prstové barvy,temperové  barvy

Využití:grafomotorické procvičení ruky-vlnky,pojmenování barvy,pozorování procesu zasychání barvy,pokus-foukání,fénování,práce vždy jednotlivce postupně,pokus-foukání vody po skle(fénování  teplým vzduchem voda  zmizí)

C) Míčky

Materiál:papírové tácky,temperové barvy,štětce

Využití:opakování barev,tvar ,proč je míč kulatý,správný úchop štětce,vyplnění celé plochy,vlastní fantazie,samostatná práce,úklid pomůcek mytí štětců

Na závěr se všechny děti sklouzly do bazénku a pohrály si s míčky.

Hadi a žížalky

Materiál:gumičky,stuhy,lano

Využití:rozdělení na kluky/holky,třídění bez použití rukou,procvičení nožní klenby,koordinace pohybů,plazení,motání,natahování,popis rozdílů,MG-řazení za sebou ,pojmy krátký/ dlouhý.

Celým  tématem nás provázela knížka ,,Jak zvířátka objevují svět“ a písnička

,,Řeč zvířat-Z.Svěrák“.Každý den si děti v rámci logopedické průpravy hrály na zvířátka a hádaly hádanky.

 

Vypracovala :Hana Jánská

Říjen 2014 v Chomutově