Večerníček

Večerníčkový den

Jméno učitelky: Martina Řeřichová

Délka praxe: 25 let

Zaměstnavatel: Mateřská škola, Most

Datum zpracování: 20. 3. 2015

 1. Základní charakteristika aktivity- anotace- záměr:

– vytvářet pozitivní vztah ke knihám, k pohádkám, pohádkovým bytostem

– podporovat fantazii a představivost dětí

-vyjádřit své prožitky- slovně, pomocí hudby, výtvarně- tvořivost

 1. Název integrovaného bloku ze ŠVP: Šel Koblížek do světa
 2. Název integrovaného celku ze ŠVP:Z Koblížkova kukátka, sype se nám pohádka
 3. Název vlastní aktivity (podtéma):Večerníčkový den
 4. Doporučené období k realizaci: Březen
 5. Počet dětí: 27
 6. Věk dětí: 5 – 7 let
 7. Struktura třídy: heterogenní
 8. Předpokládaná délka aktivity: 2 – 3 týdny
Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo – uvědomění si vlastního těla

– rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky

 

 

– lokomoční pohybové činnosti

– manipulační činnosti

– hudební a hudebně pohybové činnosti

– koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou

– ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku- zacházet s výtvarným materiálem

 

Dítě a jeho psychika – rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

– rozvoj kultivovaného projevu

– rozvoj tvořivosti

– sluchové a rytmické hry

– poslech čtených či vyprávěných pohádek

– přednes, dramatizace, zpěv

– prohlížení a ,,čtení“ knížek

– správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči

– naučit se zpaměti krátké texty

– sledovat a vyprávět pohádku

Dítě a ten druhý – rozvoj kooperativních dovedností – kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách

– dramatické a hudební činnosti

– spolupracovat s ostatními
Dítě a společnost – rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství

– seznamování se světem kultury a umění

 

– přípravy a realizace společných zábav

– tvůrčí činnosti dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové podněcující tvořivost a nápaditost dítěte

 

– vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

– vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností- zazpívat píseň, rozlišit rytmus

Dítě a svět – vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí – práce s literárními texty, s obrazovým materiálem – projevovat zájem o knihy
Klíčové kompetence Vyjadřovat se pomocí různých výtvarných, dramatických, hudebních a hudebně pohybových činností
 1. Organizace aktivity: prostory MŠ- třídy, herny, knihovnička, tělocvična, hala školy, školní zahrada
 2. Metody a postupy práce: činnosti založené na zážitcích a prožitcích- hudebně pohybová činnost, zpěv, poslech písní, četba pohádek, prohlížení knih, dramatizace, tvořivé činnosti
 3. Pomůcky: pohádkové knihy, karty s pohádkovými postavami, maňásci, básně a písně k tématu, rytmické nástroje, omalovánky, pastelky, čtvrtky, temperové barvy, barvy na textil, lihové fixy, bílá trika, noviny, letáky
 4. Realizace projektu (činnosti, aktivity):

– prohlížení knih- povídání nad obrázky, prohlížení obrázkových karet s pohádkovými postavami- pojmenování postav, zařazení do pohádek, knihovnička-výstavka oblíbených knih, obrázkové karty- magnetická tabule- v herně

– kamarádi z pohádek- oblíbení hrdinové-jejich vlastnosti

– veršované pohádky, vymýšlení vlastních rýmů, jednoduchých veršovánek

– veselé říkanky- Malovaná pohádka, Večerníček

– poznáme je? – hádanky- slovní, obrázkové i hudební- písničky z Večerníčků

Večerníček, Přijíždí k nám Večerníček- nové písně

Červená Karkulka, Budulínek- dětské operky- poslech

Večerníček- pohybová improvizace, jednoduchá choreografie

– překážková dráha- pohádkové cvičení

-tvořivé činnosti- omalovánky, malování, kreslení, malování na trička, skládání čepic z novin- letáků

Večerníčkový den- převléknutí do triček, promenáda večerníčků po školce, taneční rej, zpěv písně Večerníček, nejoblíbenější dvojice- luštění křížovky, nejoblíbenější večerníček- anketa, shlédnutí vítězného večerníčku, rozdání medailí, velké focení

 1. Evaluace:

– vtáhnutí dětí do světa pohádek a pohádkových postaviček

– uplatnění fantazie při činnostech

– radost z činností

– spolupráce s ostatními

– rozvoj tvořivosti

– spontánní reakce dětí

– seznámení s novými básněmi, písněmi

 

 1. Klíčové slovo: večerníček

Martina Řeřichová- Večerníčkový den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

Malovaná pohádka

 

Jiří Žáček

 

Od pondělka do pátku budu kreslit pohádku.

Koho do ní namaluji, aby byla v pořádku?

Princeznu a Babu Jagu? Draka, co má dračí spády?

Honzu nebo loupežníky? Sebe a své kamarády?

Od pondělka do pátku budu kreslit pohádku.

Potom vám ji celou povím, umím ji i pozpátku.

Přijíždí k nám Večerníček

Zdeněk Svěrák- Jaroslav Uhlíř

Umí jenom čtyři slova: dobrý večer, dobrou noc.
Každý den je říká znova, nenamluví toho moc.
Koně řídí, auto řídí, jezdí na kole taky,
je tu pro nejmenší lidi, rozdává jim letáky.

Malí dopředu, větší dozadu,
ruce pod bradu, přijíždí k nám Večerníček,
všichni najednou tiše usednou,
přímo před bednou, přijíždí k nám Večerníček.
přijíždí k nám Večerníček.

Když hodiny bijou sedmou, malé děti v pyžamech,
ochotně si k němu sednou, mezi kapradí a mech.
Čepici má papírovou, letos jako předloni,
pohádku vám poví novou a po ní se ukloní.

Malí dopředu, větší dozadu,
ruce pod bradu, přijíždí k nám Večerníček,
všichni najednou tiše usednou,
přímo před bednou, přijíždí k nám Večerníček.
přijíždí k nám Večerníček.
 

Večerníček 

 

Pavel Žák

 

Dříve, než vám klesnou víčka těsně před spaním,
uvidíme Večerníčka, jak se uklání,
pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc,
zamává čepičkou,
z kouzelných hromádek hází lístky pohádek
maličkou ručičkou.

Nežli Brouček složí krovky, aniž řekl „smím?“,
z televizní obrazovky krokem Rumcajzím
loupežník vykročí, s každým pánem zatočí,
Manku má copatou,
zahvízdá, zapíská, vždycky najde Cipíska
bradu má vousatou.

Červená se muchomůrka, letí motýlek,
v trávě sedí Vochomůrka, vedle Křemílek,
zkoumají pravidla, jak se vaří povidla,
vařečkou míchají,
kdopak dřív uteče, než jim hrnec přeteče,
to se nás neptají.

Méďa Béďa honí v lese vlka-zloděje,
Míček Flíček rozbil okno, nic se neděje,
opičák Hup a Hop řídí loď a barví strop,
najedou na útes,
všechno zná, všechno ví, všechno zdárně vyřeší
chytrý pes maxipes-Fík.

Stěžoval si kapříkovi vodník Česílko,
že mu v noci někdo odnes vodní křesílko.
Strašlivý kocour Fous, Pištu Fištu rád by kous,
pořád prý smůlu má. Všechno zná Všeználek,
všechno zkazí Neználek, chytřejší vyhrává.

Ref:

Mámo, pojď se taky dívat s námi, táto, pojď se taky smát, dokud nám ta paní
neoznámí, tak a teď už honem spát.

k l m n o p q r s t u v w x z y

 

 

Foto dětí – na stránkách www.msmost.cz – Erbena

Obrázky večerníčků- www.i-creative.cz

 +

1 2 3 5