Využití odpadového materiálu při tvořivé práci dětí

Anotace:

Využití odpadového materiálu jako součást přirozené tvořivosti dětí ve spolupráci s rodiči. Naučit se začlenit finální výrobky do tvorby projektů a následně do tématických celků z těchto projektů vycházejících.

 

Vzdělávací cíle:

 • Naučit účastníky využívat odpadový materiál
 • Naučit se při EVVO spolupracovat s rodiči, např. ve sběru materiálu..
 • Vyzkoušet si vytvořit tématický blok vycházející z určitého daného projektu, klást důraz na návaznost, propojenost i (RVP) a možnost uplatňovat poznatky z přímého pozorování. ( Vytváření variant, způsobů, jak EVVO zapracovat do projektového vyučování v MŠ, např.dle projekce fotodokumentace vytvořit projekt,  s met.materiálem).
 • Poskytnutí dostatečného prostoru pro výměnu zkušeností, poznatků z plánování
 • Získat praktické zkušenosti a dovednosti z příkladů dobré praxe
 • Naučit účastníky návaznosti k tématickým celkům a kompetencím dle RVP

 

Forma vzdělávání :

Prezenční, dvoudenní tvořivá dílna – výklad s praktickými ukázkami, doplněno diskusemi, vlastní tvoření projektů s tématikou EVVO, s návazností na 5 vzdělávacích oblastí. .

Tvorba myšlenkových map.

 

 

Obsah vzdělávání:

 • Druhy odpadových materiálů
 • Třídění odpadových materiálů (dodržování hygienických zásad)
 • Využití odpadových materiálů na konkrétních příkladech
 • Fáze projektu
  • Příklady spolupráce s rodiči při třídění a shromažďování odpadu
  • Příklady dobré praxe
 • Význam odpadových materiálů v praktické dílně 1. blok (1.den)
  • „V čase jablíčkové vůně“ (podzim, tématický celek- Lesní čarování )
  • „V zajetí zimního království“ (zima, tématický celek – Cesta za Eskymáky)
  •   Praktická dílna – využití od.materiálu.
  •   Tvorba vlastních tem.bloků – projektů.
 • Význam odpadových materiálů v praktické dílně 2. blok ( 2.den)
 • Vlastní návrhy projektů dle fotodokumentace.
  • „V jarním probuzení“ (jaro, tématický celek – Vstávej, semínko…)
  • „V sluníčkovém čase“ (léto, tématický celek – Indiánská šoulačka)
  • Praktická dílna
 • Výměna zkušeností
 • Seznámení s ekologickým celoročním projektem Ekologická výchova nejmenších a malých
 • Evaluace

 

Hodinová dotace :  8 vyučovacích hodin .

Jedná se o praktickou dílnu. ( Propojení teorie s praxí, výkladu s praktickými ukázkami).

Dvoudenní praktická dílna :  1.den…..4 vyučovací hodiny. ( S 10 min. přestávkami po 45 min. vyučování).

2.den…..4 vyučovací hodiny. ( S 10 min. přestávkami).

 

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:  20

CS – pedagogové MŠ, učitelky MŠ .

Využití odpadového materiálu při tvořivé práci dětí

 

Účastníci obdrží akreditované osvědčení po absolvování semináře

 

Anotace:

Využití odpadového materiálu jako součást přirozené tvořivosti dětí ve spolupráci s rodiči. Naučit se začlenit finální výrobky do tvorby projektů a následně do tématických celků z těchto projektů vycházejících.

 

  1. hodina (45minut)
 • Druhy odpadových materiálů
 • Třídění odpadových materiálů
 • Zapojení rodičů do třídění odpadových materiálů
 • Využití odpadového materiálu (ukázky konkrétních příkladů)

 

 

 

  1. hodina (45 minut) „V čase jablíčkové vůně“ (podzim, tématický celek- Lesní čarování )
 • Příklady dobré praxe: Lesní čarování
 • Rozbor konkrétního, zpracovaného tématického celku s ukázkami fotografií.
  1. Vzdělávací cíle – dle RVP.  Metodika přílohou.
  2. Očekávané výstupy – dle RVP
  3. Grafické znázornění – myšlenkové mapy, grafické znázornění tématických celků. ( Ukázka podrobného rozpracování postupu plnění tématického celku v trvání 2-3 týdnů)
 • Praktická dílna : (Fotodokumentace – nástin práce, kde v roli dětí budou

učitelky.) Využití i odpad.materiálu.Výroba mini lesa

(různé druhy přírodnin,

skořápky  od vlašských ořechů, ruličky od toaletního

papíru, vylisované listy)

Můj stromový domeček (papírová roura, suché větve, vylisované listy, kartónové krabice, temperové barvy, tuše, tavící pistole)

 

 

  1. hodina (45 minut) „V zajetí zimního království“ (zima, tématický celek – Cesta za Eskymáky)

 

 • Příklady dobré praxe: Cesta za Eskymáky
 • Rozbor konkrétního, zpracovaného tématického celku s ukázkami fotografií (projekcí).
  1. Vzdělávací cíle – dle RVP viz. Met.materiál příloha
  2. Očekávané výstupy – dle RVP
  3. Grafické znázornění – myšlenkové mapy, grafické znázornění tématických celků. ( Ukázka podrobného rozpracování postupu plnění tématického celku v trvání 2-3 týdnů)
 • Praktická dílna –  Využití odpadového materiálu : Tučňák (pet láhev, barevné papíry, stará strakatá ponožka, lepidlo, nůžky, zbytek provázku)

Velryba (pytel na odpadky, zbytky samolepící tapety, starý papír na vycpání) Sněhové závěsy (pet láhev, široká izolepa, skartovaný papír)

 

  1. hodina (45 minut)
 • Vlastní návrhy tématických celků z int.bloků

 

a). V čase jablíčkové vůně

b). V zajetí zimního království

 

 • Kolektivní práce na tvorbě vybraného 1. tématického celku
 1. Návaznost a propojenost do všech oblastí RVP
 2. Uplatnění poznatků z přímého pozorování

Výstup : Vlastní met.materiál, zakončeno diskusí nad tvorbou..

 

 1. den

 

Anotace:

Navazující praktická dílna na 1 den.

Využití odpadového materiálu jako součást přirozené tvořivosti (učitelek), dětí. Naučit se začlenit finální výrobky do tvorby projektů a následně do tématických celků z těchto projektů vycházejících. Dominantou je praktická dílna, kdy na základě projekce,na EVVO zaměřené fotodokumentace budou pedagogové, učitelky MŠ kolektivně tvořit metodický materiál. ( Tématické bloky – projekty, obsahující všechny vzdělávací oblasti RVP). Tvořivě, kolektivně budou hledat cesty k naplnění cílů, výstupů. ( Vytvoří myšlenkové mapy). Důležitá je výměna zkušeností. Pedagog by měl využívat co nejvíce pobytu venku k realizaci činností..

 

 

 1. hodina (45minut) „V jarním probuzení“ (jaro, tématický celek – Vstávej, semínko…)
 • Příklady dobré praxe: Vstávej, semínko…
 • Kolektivní tvorba konkrétního tématického celku, vodítkem bude fotodokumentace – projekce.
  1. Vzdělávací cíle – dle RVP
  2. Očekávané výstupy – dle RVP
  3. Tvorba grafického znázornění – myšlenkové mapy, grafické znázornění tématických celků.
  4. Praktická dílna : Využití od.materiálu:  Rostlinka – pohybová aktivita „Jak roste semínko“ (igelit, staré kancelářské pásky, drátky, stará vlna,  klacek)

 

 1. hodina (45 minut) „V sluníčkovém čase“ (léto, tématický celek – Indiánská šoulačka)

 

 • Příklady dobré praxe: Indiánská šoulačka
 • Kolektivní tvorba konkrétního tématického celku, vodítkem bude fotodokumentace – projekce.
  1. Vzdělávací cíle – dle RVP
  2. Očekávané výstupy – dle RVP
  3. Tvorba grafického znázornění – myšlenkové mapy, grafické znázornění tématických celků.
 • Praktická dílna : Využití od. Materiálu. Indiánské slunce (balicí papír, papírové obaly z čajových sáčků Pickwick, giocondy), žížalí farma: pomůcky donese lektorka (velká sklenice, písek, hlína, suché listí, žížaly, černý filc)

 

 

 1. hodina (45minut)
 • Výměna zkušeností s tvorbou tematických celků, diskuse.

Projektů,Tématických celků

 • Práce s metodickým materiálem Ekologická výchova nejmenších a malých.

Materiál vytvořila sama lektorka. Využití při práci v MŠ, při práci s dětmi.

 

 

 1. hodina (45minut)
 • Využití pobytu venku (příklady na konkrétních tématech)

Když počasí dovolí, vyrobí si past na brouky (kelímky od jogurtů, větší kámen, dřevěnou destičku, návnada – zbytek jídla, lopatka)

Diskuse

 • Evaluace vzdělávacího programu – dotazníková forma.