Domácí zvířata 2

Jméno učitelky: Veronika Sklenářová

Zaměstnavatel: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

 

 

 

Název integrovaného bloku ze ŠVP: Stanice „U Zelené žabky“

 

Název tematického celku, dle ŠVP: Zvířátka a mláďata

 

Doporučené období k realizaci: Jaro

 

Věková skupina, struktura třídy: 3-5 let, heterogenní třída

 

Počet dětí: 15

 

Předpokládaná délka aktivity: 45 min

 

Záměr:

 – Chceme děti naučit domácí zvířata, a aby znaly i názvy opačného pohlaví těchto zvířat a jejich mláďat.

 – Chceme je seznámit se správnými postoji v chování vůči zvířatům, navázat k nim kladné vztahy, aby se jich nebály a pochopily, že jsou v mnohém užitečná.

 – Osobní samostatnost budeme u dětí podporovat v samostatném rozhodování při výběru zvířete při hře, dítě se může samo rozhodnout, zdali určitou aktivitu bude chtít provádět či nikoli.

 

 

Vzdělávací cíl:

  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
  • rozvoj kooperativních dovedností
  • rozvoj společenského i estetického vkusu
  • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
  • rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 

Dílčí výstupy:

  • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
  • dodržovat dohodnutá pravidla
  • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností
  • mít povědomí o významu životního prostředí
  • domluvit se slovy i gesty, improvizovat, formulovat otázky a odpovídat

 

Organizace aktivity:

 

Motivace: „Když jsem děti přišla ráno do práce, tak si představte, že jsem tu viděla plakat

skřítka. A tak jsem se ho zeptala proč pláče. A on mi řekl, že se mu ostatní skřítci smějí, protože se mu prý pletou zvířátka. Tak jsem mu slíbila, že až přijdete, že mu pomůžeme. Chcete? A protože je plachý, tak je tu někde schovaný a dívá se z dálky. Já tu mám s sebou obrázky, podívejte.“

 

 

 – S dětmi si nejprve v komunikačním kruhu ukážeme obrázky domácích zvířat a povíme, která zvířata znají, jak se jmenují zvířata rodiče a jejich mláďata.

 

 – Vyberu si dvě starší děti, které zinscenují dvě scénky. Vše jim vysvětlím stranou, aby ostatní děti nic netušily a měly překvapení.

V jedné scénce se bude člověk chovat ke zvířeti mile a v druhé naopak. Děti budou

mít za úkol poznat co je správné a co je špatné. Potom si povíme, jak se ke zvířatům

chováme a čím jsou pro nás důležitá.

 

 – Dále budeme chodit v kruhu a zpívat: Zvířátka jsme veselí, maličký, barevní,

neradi sedíme, rádi si hrajeme,

rádi si hrajeme, ale jak nevíme 2X

Hmmmm… opravdu nevíme (kroutíme rukama a krčíme ramena)

Ať ukáže nám robátko, jaké zná zvířátko,

Ať ukáže nám robátko, jaké zvíře zná.

 

Dělejte to jako já, je to pěkná zábava (dítě napodobí zvíře)

Děláme to jako ty, zaháníme trampoty (ostatní napodobí kamaráda)

 

Opakujeme tolikrát, aby se každý vystřídal.

 

 – Opakování: rozložíme na zem obrázky, které zlý skřítek pomíchal a děti budou mít za úkol přiřadit mládě ke správné matce a poskládat celou rodinu.

 

 – Nakonec si namalují obrázek.

Evaluace:

Výstupy byly komplexní, kontrolovatelné i přiměřené.

 

Dětem se velmi líbila motivace, proto schopnost a chuť učit se byla splněna u všech dětí. Děti chtěly rády pomoci skřítkovi, tak se snažily i ti, kteří udrží pozornost velmi krátkou dobu a musí se neustále motivovat i v průběhu práce (jsou to ti tříleté děti).

 

Při inscenování scénky nevznikly žádné problémy, kterých jsem se obávala. Děti velmi rychle pochopily, co je od nich vyžadováno.

 

Při hře na zvířátka vznikl problém u menších dětí, které se styděly nebo nevěděly, jak mají zvíře napodobit. Proto jsem po zkušenosti s prvními dětmi vybírala nejprve ty starší, aby se ty mladší rozkoukaly. Přesto potřebovaly pomoci a tak jsem jim poradila. Kdo nechtěl předvádět, tak nemusel.

 

Při opakování s obrázky jsem si vyzkoušela zpětnou vazbu z počátečního ukazování obrázků a pojmenování zvířat. Díky motivaci, která se dětem líbila, se zapojily všechny děti.

 

 

Východiska pro další činnost:

–    důležité je navodit dobrou atmosféru a snažit se zaujmout všechny děti

–     opakovat hru na zvířátka, třeba i v jiné podobě dalšímu tématu, aby si ji děti více osvojily a odbouraly ostych

–     při větším počtu dětí rozdělovat děti na skupinky a učit děti kolektivní práci