Dopravní prostředky 2

Jméno učitelky: Demeová Sandra

Zaměstnavatel: MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Datum zpracování: Květen 2011

 

2.  Název integrovaného bloku ze ŠVP: Já a probouzející se příroda

 

3.  Téma: Jaro ťuká na dveře – Co jezdí, léta, plave

 

4.  Doporučené období: období jara

 

5.  Počet dětí:  23

 

6.  Věk: 3-7let

 

7.  Struktura třídy: heterogenní

 

8.  Předpokládaná délka: 1 týden

 

9. Základní charakteristika aktivity – anotace – záměr:

Seznámení s dopravními značkami a dopravními prostředky.

Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a dodržuje pravidla bezpečnosti v silničním provozu.

Je schopné vyrovnat se s nezvyklou situací. Řešením různých situací v silničním provozu podporujeme jejich samostatné uvažování.

 

10.

Dítě a jeho tělo: Umí přecházet přes silnici – pohybová hra na auta – poznáváme barvy semaforu

Dítě a jeho psych.: Ví, kdy se chová správně a kdy špatně – Pomocí obrazového materiálu řešíme situace v silničním provozu – děti ví, jak se mají v dané situaci zachovat.

Dítě a ten druhý: Umí odmítnout nevhodnou formulaci-zkouška na postavených křižovatkách různých situací – děti umí odmítnout při hře na nevhodný pokyn.

Dítě a spol.: Pomůže druhému v tom, v čem potřebuje – dramatizace situační scénky-umím pomáhat.

Dítě a svět: Vypráví zážitky z cest různými dopravními prostředky – malba auta, lodě, letadla… – pozná a pojmenuje různé dop.prostředky

 

Organizace aktivity: v MŠ a venku

 

Metody a postupy práce: Pomocí tvořivé hry, pokusů, pozorování, prožitkového a situačního učení si děti osvojují základy dopravní výchovy.

Pomůcky: Obrazový materiál dopravního značení a dopravních prostředků, temperové barvy, štětce, nůžky, lepidlo, odpadový materiál, barevný papír, čtvrtky, rytmické nástroje, pastelky, voskovky, křídy, koloběžky

 

  1. 1.      den

TH: „Na dopravu“ Od rána mají děti k dispozici obrazový materiál dopravních značek a můžou si je obkreslovat a malovat. Rozhovor o autonehodách – Proč se staly? Společně s dětmi dojdeme, že je to neznalostí silničního provozu a dopravních značek. Obrazový materiál značek – správně je pojmenováváme a rozdělujeme na výstražné, informativní, zákazové a příkazové. Učení básně:

Červená je kytička,

žlutá barva sluníčka,

zelená je, milé děti

jako hrášku kulička.

Pobyt venku: orientační prostorová hra na procvičení dopravních značek (příkazové značky nám ukazují směr a u stopky plníme různé úkoly zaměřené na dopravní výchovu)

 

2. den

TH: „Na dopravu“ Obrazový materiál s různými dopravními prostředky, které jezdí po silnici (auta, motocykl, nákladní auta,…) Omalovánky těchto dopravních prostředků, malba auta temperovými barvami. Učení písně: Tú, tú, tú auto už je tu + hra na rytmické nástroje.

Pobyt venku: Jízda na koloběžce (autě) – řídíme se pověšenými dopravními značkami (stezka pro chodce – musím slézt z koloběžky a jít pěšky, Stop – musím zastavit, zákaz vjezdu -nesmím tam jet…) Bezpečnost děti musejí mít helmy.

 

3. den

Od rána si děti staví železniční trať. Vyprávíme si zážitky z cest vlakem. Kladen důraz na mluvení v celých větách. Pracovní činnost – slepujeme z geometrických tvarů vláček. Starší děti si je sami vystřihují. Hudebně pohybová hra – Jede, jede mašinka, veze samá písmenka. Vyhraje, kdo najde hlásku písmenko L na začátku. (melodie: Jede, jede mašinka) – děti utvoří lokomotivu s vagónky. Lokomotiva je vždy to dítě co uhodne první slovo od daného písmenka. Písmenka určuje učitelka, dále procvičení určovaní pořadí: první, druhý, poslední. Procvičování hlásky Š ­- mašinka jede daleko, vyslovujeme Š tlumeně a postupně, jak se mašinka přibližuje, přidáváme hlasitost.

Pobyt venku:Vycházka na blízké vlakové nádraží. Cestou procházíme kolem vlakového přejezdu a povídáme si o nebezpečí, které nám hrozí, když se rozsvítí červená světla.

 

4. den

TH: „Na letiště a přístav“. Omalovánky letadel a lodí. Povídáme si s dětmi o zážitcích z cest letadlem a lodí. Z herny jsme si utvořili moře a z velkých molitanových kostek lodě. Děti se rozdělily na dvě námořnická družstva. Vymysleli si jména. A na lodích překonávali různé překážky (vír, velryba….). Na lodi můžou být i děti po více, když se na ní vejdou. Skládání z papíru – lodička. Ze starých krabic slepujeme letadlo.

Pobyt venku: Orientačně pohybová hra na letadla: z báboviček jsme si postavili světla na runway. Děti jsou letadýlka, různě létají po zahradě, aby se nesrazili, jinak spadnou. Dávají pozor na pokyny letového dispečera, který určuje jaké letadlo má povolení ke startu a kam poletí a určuje i povolení k přistání.

 

 

 

5. den

V ranních hrách si děti mohou vybrat, v jakém koutku si chtějí hrát (letiště, přístav, vlakové nádraží, křižovatka). Rozklad slov na slabiky. Podle počtu tlesknutí poznáváme slovo vlak, au-to, le-ta-dlo. Zopakování písně: „Tú, tú, tú, auto už je tu“. Opakování geometrických tvarů na dopravních značkách. Protahovací a relaxační cviky motivované dopravní výchovou.

Pobyt venku: Pozorování dopravních prostředků a značek. Značky správně pojmenováváme a u dopravních prostředků se zaměřujeme na barvu a velikost. Určujeme vzdálenost blízko -daleko.

 

Evaluace:

Děti se poučily o bezpečnosti v silničním provozu. Děti se naučily poznat dopravní značky a pravidla silničního provozu a při vycházce samy poznávaly a určovaly dopravní značení a měly chuť učit se dalším pravidlům v silničním provozu. Respektují daná pravidla. Děti měly dostatečný prostor pro samostatnost a možnost ovlivnit situaci.

 

Klíčové slovo: Dopravní výchova

 

Přílohy: pracovní listy a omalovánky, píseň: Tú, tú, auto už je tu