Den červeného jablíčka

Jméno učitelky: Lenka Voborníková

Zaměstnavatel: MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Datum zpracování: 24.11.2011

 

 

Základní charakteristika aktivity: Projektový den

Název integrovaného bloku ze ŠVP: Já a moji noví kamarádi

Název integrovaného celku z TVP: Barvínek, náš kamarád.

Název vlastní aktivity: Hrajeme si s Barvínkem

Doporučené období k realizaci: Podzim

Počet dětí: 16

Věk dětí: 3-4

Struktura třídy: homogenní

Předpokládaná délka aktivity: dopoledne v MŠ

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky manipulační činnosti a jednoduché úkony s jablkem – cvičení s jablíčkem, vytvoření jablíčka mačkáním barevného papíru – hod do ošatky (horním i dolním obloukem) vědomě napodobit jednoduchý  pohyb a přizpůsobit jej podle pokynu
Dítě a jeho psychika rozvoj zpřesňování a  kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti motivovaná manipulace s jablkem, zkoumání jeho vlastností,  charakteristických znaků a funkcí (slupka, stopka,okvětí, jadérka)

grafický záznam

vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si

záměrně se soustředit na činnosti a udržet pozornost

Dítě a ten druhý posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem příprava jablíček do kompotu(loupání, krájení, míchání ve spolupraci s kamarády, taneček a skotačení spolupracovat s ostatními
Dítě a společnost rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, podílet se), přináležet k tomuto společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané oslava červeného jablíčka ( výroba čelenky, jablíček k výzdobě, hraní ,,Kolo mlýnský,“ zpívání o jablíčku, vytvoření společného obrázku, setkání se s ostatními dětmi MŠ, sdělit si zážitky, společně si zazpívat a vyfotit se) chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
Dítě a svět seznamování se s místem a prostředí, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu přirozené pozorování okolních zahrádek a jabloní v nich, PH:,,Zakutálené jablíčko.“ –  během pobytu venku oientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
Klíčové kompetence umět žít, tvořit a komunikovat s ostatními  sváteční den v MŠ mít dovednost v navazová ní vztahů s ostatními lidmi

 

Organizace aktivity: ve třídě, v herně, ve vestibulu MŠ

 

Metody a postupy práce: vyprávění, beseda, názorný příklad, navození problémové situace, námětová hra, cvičení, pohybová hra, pochvala, přihlédnutí k individuálním zvláštnostem.

 

Pomůcky: beruška ,,Heduška Červená“ – třídní maskot, červená jablka, červená trička, vystřižená  malá jablka z nalepovací tapety, košík, očatka, barevné papíry červeného odstínu, čtvrtky, nůžky, voskovky, barvy na malování, prstové barvy, štětce, pracovní hřeben pro kreslení, lepidlo, šablona malého jablka, pruhy tvrdšího papíru na čelenky, šablona velkého jablka, sešívačka, pracovní ubrus na stůl, utěrka na ruce, zástěrky, kuchyňský nůž, prkénko, dvě  mísy, hrnec, velké vařečky, koření – hřebíček, cukr moučka, oloupaná tři větší jablka,  CD přehrávač, libovolné CD s veselou  taneční hudbou, obrázky podzimní přírody a jablíček, dětské knihy s podzimní tématikou, grafiký záznam.

 

Realizace aktivity:

Předchozí znalosti – děti jsou seznámené s hlavními znaky podzimu, při pobytu venku pozorovaly jabloně v okolních zahrádkách (kmen, koruna, listy, různé druhy jablíček), pozorovaly i změny v přírodě, mají představu, co je slavnostní den v MŠ. Znají písně, říkanky. Cvičí společně s učitelkou, utvoří kruh, mají zkušenost s používáním barev a s malováním štětcem. Děti i rodiče jsou seznámeni kdy a jak přijdou oblečeni, mají-li možnost, přinesou jablka. Máme vyzdobenou třídu, školku i vstup do školky. Příhodně k činnostem rozestavěné stolky. Motivace – děti jsou svolány beruškou, která je třídním maskotem neboť si říkáme ,,U berušek.“ Pozdravíme se básničkou ,,Dobré ráno“ ( viz. příloha 1) a beruška se ptá dětí co se tu dnes hezkého bude dít a proč. Seznámí děti s nabídkou činností. Přineseme si z připraveného košíčku své jablko a prohlížíme, rozprávíme, besedujeme o jeho vlastnostech, původu, co by kdyby a současně začínáme s jablíčkem cvičit. Jsme v kroužku, všichni na se dobře vidíme. Manipulujeme, vystřídáme různé polohy, řekneme si básničku ,,U naší babičky“(viz. příloha 1), napodobujeme obsah. Tuto činnost zakončujeme písní ,,Koulelo se koulelo…“ (viz. příloha 1) a jablíčka se jako dokutálejí zpět do košíčku. Pokračujeme ve volném výběru z nabídky nebo dle přání dítěte. Mačkáním papíru vytváříme jablíčko a trefujeme se do ošatky, vybarvujeme voskovkou malá jablíčka pro čelenku, malujeme se štětcem a vybarvujeme větší jablka, jiní použijí prstové barvy a hřeben pro vytvoření základu ke společnému dílu. Nezapomínáme na dodržování hygieny, bezpečnosti a pitného režimu. Zkusíme si připravit jako kompot a hrajeme si na domácnost. Později mohou děti v této činnosti pokračovat již samostatněji a pokrajovat a míchat jen slupky. Jdeme si společně zaskotačit při hudbě, vydýcháme se a sklidníme hrou ,,Kolo mlýnský“ (viz. příloha 1). Kdo netančí má možnost vypracovat grafický záznam ,,Koulelo se jablíčko,“ (viz. příloha 2) nebo ještě tiskat s jablíčky. A přiblížili jsme se k setkání všech dětí ve vestibulu naší MŠ. Všechny děti dnes oslavovaly jablíčko. Sdělíme si zážitky, společně si zazpíváme a na památku se vyfotíme (viz příloha).

 

Evaluace:

Největším přínosem pro děti je důkaz, že jsou platnými členy celku, mohou se cítit bezpečně, pro každého je zde místo a společně zvládneme i třeba složitější situaci. Naučili jsme se trochu více vnímat obyčejné jablko, jak se připravuje kompot, seznámili jsme se se skutečností střídání ročních období a že je to tak na světě zařízeno, že vše má svůj čas. Děti měly možnost volby v činnostech a samy se střídaly v rolích, operativně jsem nabídla prstové barvy. Celého dopoledne se zúčastnila jedna maminka a zprostředkovala mi tak zpětnou vazbu.

 

Klíčové slovo: Podzim

 

 

příloha