Drak

Jméno učitelky: Motlíková Alena

Zaměstnavatel: Mateřská škola Most, Lidická 44, příspěvková organizace,

OP – Fr. Malíka 944

Datum zpracování: 28. 11. 2011

 

Základní charakteristika aktivity:

Práce s obrázky, pohybové aktivity, nová výtvarná technika, pozorování, rozvoj slovní zásoby, využití výtvarného materiálu, zdokonalování jemné motoriky, čistota při práci, zájem o kolektivní tvoření.

 

Název integrovaného bloku ze ŠVP: „V čase jablíčkové vůně“

Název tematického celku, dle ŠVP: „Podzim s drakem“

Název vlastní aktivity: Co viděl drak z výšky

Doporučené období k realizaci: podzimní měsíce (září, říjen, listopad)

Věková skupina: 4leté děti

Počet dětí: 23

Struktura třídy: heterogenní

Předpokládaná délka aktivity: 5 hodin

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO

–          rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

–          uvědomění si vlastního těla

–          zvládat překážky, pohybovat se ve skupině dětí

–          sladit pohyb se zpěvem

–          zdokonalování v oblasti hrubé a jemné motoriky

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

–          rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

–          rozvoj paměti a pozornosti

–          rozvoj tvořivosti, porozumět slyšenému, formulovat otázky, odpovídat, hodnotit

–          poznat a pojmenovat, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hled. důležité

–          řešit úkoly, myslet kreativně

 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

–          posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

–          spolupracovat s ostatními

 

DÍTĚ A SPOLEČNOST

–          aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

–         dodržovat pravidla her a jiných činností

–          zachycovat skutečnosti ze svého okolí, vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik

 

DÍTĚ A SVĚT

–          vytváření povědomí o širším přírodním prostředí

–          povědomí o živé a neživé přírodě

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 

–          Co viděl papírový drak: popis obrázku, pole, zahrada, les (Draku, draku vyleť výš, řekni, co tam uvidíš? – motivační otázka)

 

–          Jak létají draci? Zážitky z pouštění draků,(kde a kdy pouštíme draky, co je k tomu potřeba, jak vypadají draci…)

 

–          Grafomotorická cvičení: nakresli, jak drak létá (pracovní listy)

dračí zuby

let dráčků

 

–          Výroba podzimního stromu, který uviděl drak z výšky – rozfoukání skvrny z tuše brčkem do tvaru větví stromu, lepení barevných lístečků vyražených razničkou, kmen stromu z ruliček papíru slepených k sobě a obalených v barevném zmačkaném papíru, hlava stromu zasazená do kmene stromu.

 

–          Na vítr:  PH Děti stojí v kruhu, obdobná hra jako PH ,,Bublina“. Děti se drží za ruce, chodí dokola a říkají říkanku:

 

Vítr v lese, draka nese.(děti chodí dokola)

Vítr fouká, draka houpá (děti pohupují rukama)

BUM -Drak spad!(učitelka silně udeří do bubínku a děti udělají dřep)

 

–          Opakování říkadla: Já jsem vítr (báseň z pedagogického věna)

Já jsem vítr, já jsem vánek,

neruším vám spánek.

Já jsem vítr severák, bojí se mě mrak i drak.

 

–          PH: Dráček ztratil čepičku – hledání barviček

 

–          PH: Honička mráčků – (1 dítě je černý mrak- černá stuha, ostatní děti jsou modré a bílé mraky, koho se černý mrak dotkne, ten se rozplyne a sedne si na zem)

 

 

–          Opakování básně: Drakův frak (báseň z pedagogického věna)

Koupil si dráček, na nový fráček.

Na každém knoflíčku, bude mít pentličku.

A teď si drak, obletí mrak

 

–          Hra na vítr a vánek: děti foukají do papírových pentliček, slabě a silně a pomalu a rychle (dechové cvičení)

 

Organizace aktivity: třída, herna, školní zahrada, vycházky do blízké přírody

 

  Metody a postupy: práce skupinová, komunikativní a diskusní kruh, pohybové hry a aktivity

 

  Pomůcky: pracovní listy, velké obrázky podzimní přírody, knihy s podzimní tématikou, kartonový papír, brčka, tuš, lepidlo, raznička, barevné papíry v podzimním ladění, ruličky od toaletního papíru, bubínek, stuhy, papírové pentličky

 

Realizace projektu:

Po předchozím týdnu, kdy jsme s dětmi pobývali hodně v přírodě a pozorovali barvy podzimu, povídali si o změnách v přírodě, sbírali a sušili listy a jiné podzimní plody, jsme v knížkách hledali podzimní obrázky. Jeden veliký jsme s dětmi ve skupině popisovali, byl na něm chlapec, který pouštěl draka. Drak byl vysoko v oblacích a ,, pozoroval“, co se děje pod ním na zemi, co všichni kolem dělají a co všechno se pod ním děje. Děti popisovaly, co vidí, jako by byly samy drakem. Drak uviděl také osamělý strom, který následující den děti ztvárnily. Nejprve foukaly brčky do skvrn tuše, kterou si nakáply na tvrdý, hnědý kartonový papír ve tvaru koule. Poté, když tuš uschnula, nalepovaly na pomyslné větvičky barevné lístečky v odstínech podzimu, které jsem vyrazila razničkou sama, protože děti by razničku samy neumáčkly. Nakonec děti obalily zmačkaným hnědým papírem roličky, které před tím potřely lepidlem. Když zaschla koruna stromu i kmen, sestrojili jsme společně strom. Ten jsme umístili na nástěnku do šatny. Nad stromem ,,poletoval drak“, který se díval na svět kolem sebe. Jako doplňující činnosti jsme opakovali básně, hráli pohybové hry a pracovali

s pracovními listy.

 

Evaluace

Dětem se líbila pohybová hra ,, Na vítr“, mají rády spád, rychlost při hře a používání jednoduchého hudebního nástroje, v tomto případě bubínku. Zaujala je práce s brčkem, zjistily, že neslouží pouze k pití, ale že má i jiné funkce, že jím lze rozfoukávat  skvrny.

Děti se naučily nové básničky, hry, naučily se pracovat ve skupině, vytvářely obrázek a jeho seskupení jako celek. Děti si samy mohly zvolit, kam skvrnu rozfoukají, kam si nalepí lístečky, dokázaly se domluvit, dohodnout.

 

Klíčové slovo: ,, Drak“