Hrátky s čerty

Hrátky s čerty

Jméno učitelky:        Pavlína Hübnerová

Zaměstnavatel:        MŠ  Most, příspěvková organizace

 

1 anotace:

Seznamování dětí s pohádkovými bytostmi,tradicemi, rozlišování dobra a zla.

2. Název integrovaného bloku ze ŠVP:                              V zajetí zimního království

3.Název integrovaného bloku z TVP:                                 Z pekla rovnou do nebe

4.Název vlastní aktivity:                                                       Hrátky s čerty

5. Doporučené období k realizaci:                                      konec podzimu

6.Počet dětí:                                                                            28

7. Věk dětí:                                                                              4-5 let

8.Struktura třídy:                                                                    heterogenní

9.Předpokládaná délka aktivity                                            7-14   dní

10.Vzdělávací oblasti:

 

Dítě a jeho tělo          

Dílčí vzděl.cíle:            rozvoj pohybových schopností a dovedností

Vzděláv.nabídka:        lokomoční činnosti – chůze, běh, poskoky, lezení

Očekáv. Výstupy:        zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

 

Dítě a jeho psychika:

Dílčí vz. cíle:                 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

Vzděláv. nabídka:       přednes, recitace, dramatizace,zpěv

Očekáv. výstupy:         naučit se zpamězi krátké texty,zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu

 

 

 

  Dítě a ten druhý   

Dílčí vzděl. cíle:            posilování prosocionálního chování ve vztahu k ostatním lidem/v MŠ/

Vzděl.nabídka:             aktivity podporující sbližování dětí

hry,při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

Očekáv. výstupy:          spolupracovat s ostatními,dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla

 

 

Dítě a společnost:

Dílčí vzd. cíle:                  vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

rozvoj základních kulturně společenských postojů

Vzděláv. nabídka:           přípravy a realizace společných zábav/v rámci zvyků a tradic/

aktivity přibližující dítěti mravní hodnoty

Očekáv. výstupy:             chovat se zdvořile, respektovat pravidla chování

vnímat umělecké a kulturní podněty

 

Dítě a svět:

Dílč. vzděl. cíle:                seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

Vzděl. nabídka:                 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm

Očekáv. výstupy:              všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 

11. Organizace aktivity:   v MŠ –třída, herna, pobyt venku

12. Metody a postupy práce:   individuální a skupinová práce s dětmi, společné hry, rozhovory

13.Pomůcky: knihy, obrázky čertů, karty, brambory, velký hrnec- kotel, koště, ořechy, hudební

nástroje, kuželky, plechovky, tunel

 

 

 

Realizace projektu:

Prohlížení obrázků čertíků

-vyprávění o čertících /vzhled, povahové vlastnosti, kde bydlí,jak to v pekle vypadá…/

-porovnávání s Mikulášem a andělem

 

Stavíme ,,peklíčko“

-barevné kostky, hrnec, lano, brambory, tunel, krepový papír ,polínka…

-hrajeme si v pekle /prolézání tunelem, chůze po ježcích, hod bramborou do hrnce, vaření

čertovského guláše, ,hraní karet, kostek/počítání, porovnávání, trůn pro ,,Lucifera“-dohlíží v pekle na čertíky

-děti si přinesou čertovské oblečky a po celé téma je využívají

 

Poslech ,,Mikulášské  pohádky“ s písničkou /vypráví  J. Molavcová/

-tanec, dramatizace /viz. Příloha/

 

Co čerti umí:

-šklebí se/mimika/

-válejí, chrápají, dělají rámus…

 

Vybarvování omalovánek čertů

-výroba čertů z barevného papíru –vytrhávání kousků barevých papírů , lepení

-zdobení pytlovinou /viz. příloha/

 

Nácvik písní s pohybem

,,Mik Miku Mikuláš“

,,Mikuláši  Mikuláši“

Čertovské hry –náměty za školení Hany Volfové

 

Čertí říkanky –náměty z internetu

 

 

 

Zpracovala Hana Volfová

 

 

 

 

 

PŘIBLÍŽIL SE ZIMNÍ ČAS, MIKULÁŠE BUDE ZAS,

ČERTI LETOS JAKO LONI PŘIJDOU MEZI NÁS.

KDO MÁ JINÉ LIDI RÁD, KDO UMÍ BÝT KAMARÁD,

NEMUSÍ SE ČERTŮ BÁT.

 

TOPIČI JSME VYVOLENI, LUCIFEREM VYŠKOLENI,

DŘEVO, OHEN ROZTOPÍME,ABY MOHL PĚKNĚ HŘÁT,

AŽ POŘÁDNĚ PŘILOŽÍME, V TEPLÍČKU SI POLEŽÍME,

NEŽ SE V OHNI DŘEVO SPÁLÍ,MŮŽEM CHVÍLI SPÁT.

 

ZMLSANÍ JSOU ČERTI NAŠI, NECHTĚJÍ JÍST SLADKOU KAŠI,

KDYŽ JIM DÁME JÍDLO OSTRÉ NEZBYDE JIM ANI KOST.

DNESKA GULÁŠ UVAŘÍME, POŘÁDNĚ HO OPEPŘÍME,

POŠMÁKNOU SI ČERTÍ BRAŠI OSTRÝ BUDE DOST.

 

ÚKLIDOVÁ BĚŽÍ ČETA,KDO JÍ VELÍ ČERNÁ TETA,

ŠUP SEM, ŠUP TAM KOŠTĚ LÍTÁ, TEMNÉ KOUTY VYMETÁ,

KDE SE VÁLÍ TROCHU SMETÍ TLUPA ČERTŮ NA NĚJ LETÍ,

JEDEN SMÝČÍ, DRUHÝ MYJE, TŘETÍ ZAMETÁ.

ŠIJEME BEZ ODPOČINKU, NEMÁME ČAS NA SVAČINKU,

KAŽDOU DÍRKU VYSPRAVÍME ZA CHVILINKU, NEBO HNED,

AŽ TO VŠECHNO ZAŠIJEME,TROŠÍNKU SI ODDYCHNEME,

TOHLE ČERTÍ ZAMĚSTNÁNÍ NENÍ ŽÁDNÝ MED.

 

POJDTE DO SALONU KRÁSY, UPRAVÍME VAŠE VLASY, KUDRNATÉ, NEBO ROVNÉ ,

MŮŽEM JE I NABARVIT.VYLEŠTÍME PĚKNĚ ROHY, UMYJEME OBĚ NOHY,

TO CO NENÍ DOKONALÉ, DÁ SE NAPRAVIT.

UŽ SE BLÍŽÍ MIKULÁŠE,ČERNÉ DUŠE BUDOU NAŠE,HŘÍŠNÍKY SEM PŘINESEME,

SLAVNOST BUDE VESELÁ.HOSTINU SI UDĚLÁME,ZATANCUJEM ,ZAZPÍVÁME,

VYHRÁVAT NÁM K TOMU BUDE ČERTÍ KAPELA.POSKOK TAM A POSKOK SEM A ZATANČÍME OCASEM A DUPNEM TAM

A DUPNEM TAM A DUPNEM SEM ZAMRSKÁME OCASEM.