Zimní sporty

Praktický příklad z praxe učitelky MŠ

 

Jméno učitelky: Naďa Kučerová

Zaměstnavatel: MŠ Most

 

Základní charakteristika aktivity: Zimní sporty – využití odpad. materiálu

Název integrovaného bloku ze ŠVP: Planetka pod peřinkou

Název tematického celku: Zimní radovánky

Věková skupina, struktura třídy: 4 – 6 let, heterogenní

Počet dětí: 20 – 25

Předpokládaná délka aktivity: 2 týdny

 

 Vzdělávací cíle v úrovni obecnéHlavní záměr:

– rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Vzdělávací cíl v úrovni oblastní:

 DÍTĚ A JEHO TĚLO

         – rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky

– osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

DÍTĚ A SVĚT

–          seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu  k němu

 

Dílčí výstupy v úrovni oblastní:

DÍTĚ A JEHO TĚLO

–          ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

–          zvládat jednoduché pracovní úkony

–          zacházet s pomůckami, drobnými nástroji

 

DÍTĚ A SVĚT

–          mít povědomí o širším společenském, přírodním, kulturním  prostředí

–          mít elementární povědomí o existenci různých národů a různých zemích

–          pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady)

 

Vzdělávací nabídka:

–          diskuze, vyprávění, rozhovor

–          pohybové hry a aktivity

–          manipulace s pomůckami a jednoduchými nástroji

–          využití encyklopedií, obrazového materiálu, sledování ukázek sportů v televizi

–          příprava společné „slavnosti“ – olympiáda

–          výtvarné aktivity

 

Pomůcky:

–          PET láhev, nůžky, alobal, rulička od pap. utěrek, karton, zbytky bar. papírů, raznice, tempery,  plechovky, starý papír, pěnové výplně z krabic, lepidlo, tav. pistole, staré prostěradlo

Organizace aktivity

–          rozhovory na téma zimní sporty, jaké znáš, co se k nim používá (jaké sport. vybavení…)

–          olympiáda – co to je, kde vznikla, její symboly (vlajka – kruhy, hymna, oheň, pochodeň)

–          využití encyklopedií, obrazového materiálu

Příprava na olympiádu – výroba sport. náčiní

–          olym. pochodeň – obalení ruličky alobalem,  stříhání pet láhve, zdobení, vytrhávání  bar. papíru, kompletace tavnou pistolí

–           olym.vlajka – malování kruhů temperou na staré prostěradlo

–          státní vlajka ČR – tupování houbičkou, muchláž zbytků bar.papíru, lepení

–          brusle – obkreslení, stříhání, malování, zdobení, využití alobalu, provlečení tkaničky – nácvik vázání kličky

–          lyže – malování temperou na karton, stříhání, připevnění gumy

–          sáňkařská dráha – stříhání pěnové výplně do tvaru rampouchů, lepení

–          házení sněhových koulí na cíl – muchláží vyrobené koule, natření starých plechovek, zdobení

–          hokej – výroba hokejových puků z krabičky od sýrů – polepení černým papírem (tapetou)

 

Využití v dalších oblastech:

 

 1. Dítě a jeho tělo

     vzd. cíl: rozvoj fyzické zdatnosti

oček. výstupy: zvládnout zákl. pohyb. dovednosti a prostorovou orientaci

     aktivita: kolekt. hra hokej, cvičení, slalom, štafeta, pochod

 

2. Dítě a jeho psychika

   vzd. cíl: získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

   oček. výstupy: respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla

   aktivita: překážková dráha, vysvětlení pravidel sportu –  fair play

 

3. Dítě a ten druhý

    vzd. cíl: rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

    oček. výstupy: umět se dohodnout, spolupracovat, dodržovat herní pravidla

  aktivita: společná výroba vlajky, brusle, lyže, pohyb.hry – koulovaná

 

4. Dítě a společnost

   vzd. cíl: vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů k  sportu, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a    projevovat

    oček. výstupy: zachycovat skutečnosti ze svého okolí

    aktivita: rozhovory, diskuse, výtvarné vyjádření- zachycení zážitků

 

5. Dítě a svět

vzd. cíl: seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

oček. výstupy: mít povědomí o vlastenectví – češství

 

aktivita: malování státní vlajky, nácvik české státní hymny, jsme fanoušci, fandíme našim sportovcům