Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ (TU.MŠ) – tento projekt byl již ukončen.
Pro informace k dalším projektům z oblasti vzdělávání pedagogů navštivte vybrané vzdělávací portály, které si kladou za cíl:
  • zvýšit kvalitu učitelské profese
  • efektivně využívat různých forem a metod učení
  • sdílet zkušenosti pedagogů
  • pomáhat s celoživotním učením pedagogů
  • systematicky podporovat učitele v oblasti metodiky a didaktiky učení
  • rozvíjet učící se komunity
  • hledat efektivní formy vzdělávání.

Jednotný metodický portál MŠMT

Garantované informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o strategickém směřování regionálního školství, provozu a řízení škol, školské legislativě a metodická podpora na jednom místě.

Jednotný kanál pro sdílení informací o vzdělávání pro odbornou (ředitelé, učitelé a další zaměstnanci škol a školských zařízení) a širokou veřejnost (děti, žáci, studenti, rodiče a další zájemci).

edu.cz

Vzdělávání #NaDálku

Rozcestník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s nástroji pro online vzdělávání. Nabízíme inspiraci, aktuální informace a zkušenosti ke vzdělávání na dálku. Pomáháme učitelům učit. Propojujeme žáky a studenty se školou. Snažíme se poradit všem včetně rodičů.

nadalku.msmt.cz

Metodický portál RVP.CZ

Hlavní metodická podpora učitelů, podpora zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem je vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech. Obsahuje materiály do výuky, odborné články, webináře a další informace z oblasti školství a vzdělávání.

Cílovou skupinou, jak z hlediska uživatelů, tak i potenciálních autorů, jsou především praktikující ředitelé a učitelé škol.

digifolio.rvp.cz

Angličtina ONLINE

Svět plný angličtiny - online zdroje k výuce a studiu angličtiny. Naleznete zde kurzy angličtiny z celé ČR s doporučením od studentů, studenty dobře hodnocené jazykové školy nabízející výuku angličtiny, překladatele a agentury, které vyhotoví překlady angličtiny a nebo budou angličtinu tlumočit. Naleznete informace o jazykových zkouškách z angličtiny a seznam knihkupectví, e-shopů a bazarů, kde nejvýhodněji nakoupíte učebnice angličtiny a jazykové pomůcky.

anglictina-on-line.cz

Angličtina pro děti

Kompletní soubor anglické slovní zásoby odpovídající úrovní A1 mezinárodní klasifikace jazykových dovedností - úroveň A1 je očekávaná výstupní úroveň angličtiny z 5. třídy ZŠ.

1200 anglických slovíček ve 12 kategoriích na oboustranných laminovaných kartách.

memolingo.cz

Národní pedagogický institut České republiky

NPI ČR je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zajišťuje přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech. Vytváří rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání. Stará se o metodickou podporu škol a pedagogů a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků.

Národní pedagogický institut České republiky je školským vzdělávacím, metodickým, kurikulárním, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Zasahuje rovněž do oblasti základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.

npi.cz

Učitelské listy - web o změnách ve vzdělávání

Předchůdcem tohoto webu byl tištěný časopis Učitelské listy – nezávislý měsíčník pro příznivce změn ve vzdělávání.

Učitelské listy poskytují publikační prostor na jakékoli téma z celého spektra vzdělávání pedagogickým odborníkům, učitelům a ředitelům všech typů škol i odborníkům působícím v oblasti celoživotního vzdělávání, volného času, psychologům či terapeutům.

ucitelske-listy.cz

Mojeskola.net - web České pedagogické komory

Náš spolek v roce 2004 založila skupina pedagogů. Chceme být odborným profesním partnerem státní správě a pomáhat na jednu stranu v prestiži profese pedagoga a vytváření celospolečenského klimatu, ve kterém bude práce pedagogů vážena a oceňována, na druhé straně k rozvíjení kompetencí pedagogů a současně k spolubudování taové vzdělávací soustavy, která bude podporovat demokratické a svobodné mechanismy ve školách a bude kompetence pedagogů i vedení škol maximáně využívat na bázi vzájemné důvěry. Věnujeme se dalšímu vzdělávání pedagogů a některým souvisejícím vzdělávacím a volnočasovým aktivitám, metodické a supervizní práci i práci publlikační a popularizační

mojeskola.net

Talentovaní – portál pro podporu nadaných dětí

Portál Talentovani.cz je centrálním informačním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020, která byla přijata MŠMT. Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání. Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet. Realizací systému byl pověřen NPI ČR.

talentovani.cz

pedagogickeveno.cz © 2022